دریا نیوزتوسط مديرکل امورمالياتي هرمزگان؛ مجازات نصب نکردن کارتخوان در مشاغل اعلام شد

 دریا نیوز: مديرکل امور مالياتي هرمزگان گفت: فردي که در نصب کارتخوان کوتاهي کند، 2 درصد از درآمد محاسبه شده را به صورت جريمه مي‌بايست پرداخت کند

، 10:17   /   کد خبر: 35121   /   تعداد بازدید: 375


 دریا نیوز: مديرکل امور مالياتي هرمزگان گفت: فردي که در نصب کارتخوان کوتاهي کند، 2 درصد از درآمد محاسبه شده را به صورت جريمه مي‌بايست پرداخت کند.

به گزارش خبرنگار دريا ، شاکر رضامريدي در تشريح آخرين فرآيند ثبت نام پزشکان براي نصب دستگاه‌هاي کارتخوان در مطب‌ها اظهار کرد: در رابطه با مشارکت گروه‌هاي پزشکي براي نصب کارتخوان رقم عدم همکاري همان 58 درصد است.مريدي افزود: مابقي گروه‌هاي مشاغل و حرفه ها، مطابق آئين نامه تبصره ماده 169 قانون ماليات‌هاي مستقيم، نسبت به ثبت اطلاعات براي دريافت پايانه‌هاي فروش در 28 شهريور 98 فراخوانده شده اند.وي ادامه داد: در اين فراخوان بيش از 15 شغل و 50 صنف و حرفه به ثبت اطلاعات خوانده شده اند، مهلت ثبت نام اين مشاغل از ابتداي مهر تا پايان دي امسال خواهد بود و صاحبان مشاغل از بيش از 2 ماه براي ثبت اطلاعات زمان خواهند داشت.مديرکل امور مالياتي هرمزگان گفت: انتظار داريم اتاق اصناف ايران و کانون وکلاي ايران در اطلاع رساني بهتر به اعضاي خود براي دريافت کارتخوان و پرداخت ماليات حقه ما را ياري کنند.اين مقام مسئول اظهار کرد: سازمان امور مالياتي کشور به هيچ يک از حرفه‌ها و مشاغل به صورت خاص و ويژه جهت اخذ ماليات نگاه نمي‌کند بلکه تمام مشاغل از جمله پزشکان، وکلا و ساير 50 رسته شغلي به يک نحو مشمول عدالت مالياتي خواهند شد.وي گفت: در مسير اخذ ماليات حقه از مشاغل، هر صنفي که به قانون عمل کند مشمول مشوق‌هاي مالياتي و هر يک از تمکين به قانون سرپيچي کند با انواع جرائم قانوني همراه خواهد شد.اين مقام مسئول تاکيد کرد: الزام نصب دستگاه کارتخوان براي تمام مشاغل به جز پزشکان براي سال آينده عملياتي مي‌شود. در واقع يعني در اظهارنامه عملکرد سال 99 مشاغل ملزم به نصب کارتخوان هستند.

پزشکان امسال ملزم به نصب کارتخوان هستند؛ ساير مشاغل سال آينده

وي در پاسخ به اين ابهام که چرا پزشکان امسال ملزم به نصب کارتخوان هستند؟ بيان مي‌کند: نصب کارتخوان توسط پزشکان، پيرا پزشکان، دندان پزشکان، دامپزشکان، داروسازان و ساير رسته‌هاي پزشکي در قانون بودجه سال 98 مقرر و الزام شده بود؛ به همين جهت امسال موضوع نصب کارتخوان در مطب‌ها بسيار مورد تاکيد سازمان امورمالياتي قرار گرفت. مريدي در ادامه تشريح کرد: افرادي که در نصب کارتخوان به قانون عمل کرده اند قانون مشوق‌هاي مالياتي را وضع کرده است که به موجب اين قانون اين افراد به مدت 2 سال، ساليانه 10 درصد از ماليات معاف خواهند شد.مديرکل امور مالياتي هرمزگان همچنين جرائم مصوب بر فرار از نصب کارتخوان را منوط به محاسبه ماليات اين افراد از ساير بانک‌هاي اطلاعاتي سازمان مالياتي دانست و گفت: فردي که در نصب کارتخوان کوتاهي کرده، 2 درصد از درآمد محاسبه شده توسط سازمان مالياتي را به صورت جريمه مي‌بايست پرداخت کند.وي افزود: نظام پزشکي از ابتدا اطلاع رساني‌ها و همکاري‌هاي مناسبي را باامورمالياتي داشته است و عدم همکاري براي نصب کارتخوان در مطب پزشکان يک بحث فردي است و به تصميمات شخصي پزشکان برمي گردد.وي گفت: تمکين پزشکان به قانون نصب کارتخوان مالياتي آن‌ها را از بسياري از مشوق‌ها مالياتي و مزيت‌ها بخشودگي از پرداخت ماليات معاف مي‌کرد، چرا که بررسي نحوه عملکرد نهاد از سال 98 به بعد با توجه به اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم و عبور از روش سنتي ماليات ستاني تغيير خواهد کرد.

اعمال ماليات مقطوع براي پزشکان خوش حسابان مالياتي

مريدي ادامه داد: ديگر مانند سال‌هاي گذشته نسبت به دريافت ماليات اقدام نخواهيم کرد. بلکه نحوه اخذ ماليات تنها از طريق اظهارنامه‌ها طبق روش‌هاي جديد سازمان امور مالياتي است. تمام صنوف از جمله پزشکان با تکميل فرآيند اظهارنامه اعم از اعلام درآمد و هزينه‌ها بايد منتظر حسابرسي سازمان امور مالياتي و اخذ ماليات حقه باشند.

مديرکل امور مالياتي هرمزگان افزود: مشاغل براي ثبت هزينه‌ها در اظهارنامه بايد تمام اسناد دال بر هزينه کرد را نگه دارند، در بحث درآمد‌ها سازمان امور مالياتي حتي به تراکنش افرادي که کارتخوان نصب نکرده اند نيز دسترسي دارد و مي‌تواند آن را محاسبه کند.وي خاطرنشان کرد : در گذشته درآمد پزشکان با ضريب 20 درصدي مشمول ماليات بودند يعني از هر يک ميليون تومان، تنها 200 هزار تومان آن مشمول ماليات 15 تا 25 درصدي بود، اما در قانون جديد فرمول تغيير کرده است، تمام درآمد‌ها با کسر هزينه‌هاي مستند، مشمول ماليات مي‌شوند.وي گفت: افرادي که در نصب کارتخوان تمکين کرده اند، سازمان مالياتي طبق تبصره ماده 100 قانون ماليات‌هاي مستقيم اين اجازه را دارد که پس از تاييد خوش حسابي آن‌ها نسبت به وضع ماليات مقطوع براي درآمد آن‌ها اقدام کندتا ديگر اين مشاغل در جمع آوري اسناد هزينه‌اي به زحمت نيفتند.اين مقام مسئول بيان کرد: اجراي اين حکم محدوديت دارد، اين محدوديت اعلام مي‌کند افرادي مشمول ماليات مقطوع مي‌شوند که 10 برابر ميزان معافيت مالياتي آن‌ها به حداکثر درآمدشان باشد که اين قانون در بودجه امسال 30 درصد عنوان شده است.مريدي اظهار کرد: اين رقم در مجموع بيان مي‌کند که اگر موديان مالياتي ما که همان پزشکان هستند، درصورت درآمد يک ميليارد توماني مشمول ماليات مقطوع خواهند شد. البته منظور پزشکاني است که نسبت به ثبت کارتخوان اقدام کرده اند.مريدي تشريح کرد: عدد مالياتي توسط امور مالياتي به آن‌ها پيشنهاد مي‌شود که درصورت تمايل و نفع پرداخت ماليات مقطوع مي‌تواند به صورت نقدي يا الکترونيکي نسبت به پرداخت آن اقدام کنند.وي گفت: اگر افراد نسبت به قبول ماليات مقطوع راضي نباشند، مي‌توانند با تکميل اظهارنامه منتظر حسابرسي سازمان مالياتي بوده و ماليات خود را نسبت به اعلام اين سازمان پرداخت کنند.مديرکل امور مالياتي هرمزگان تصريح کرد: مهم‌ترين نکته‌اي که بايد در پايان به آن اشاره کرد، محروميت پزشکاني که در ثبت نام کارتخوان کوتاهي کرده اند از سرويس ويژه سازمان امور مالياتي يعني ماليات مقطوع است.