دریا نیوزاجرای طرح مشارکتی همیارفضای سبز بامساجددرماه مبارک رمضان

دریانیوز:مصطفی خادم مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز از اجراء طرح توسعه مشارکتی همیارفضای سبز درمساجددر کوی آزادشهردرماه رمضان خبر داد.

 

، 11:21   /   کد خبر: 31530   /   تعداد بازدید: 754


دریانیوز:مصطفی خادم مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز از اجراء طرح توسعه مشارکتی همیارفضای سبز درمساجددر کوی آزادشهردرماه رمضان خبر داد.

به گزارش دریا در راستای توسعه فضای سبزمساجد شهر بندرعباس،پس از اقامه نماز ظهردرمسجد مهدی موعود کوی  آزادشهر با مشارکت اهالی خون گرم این محله توزیع رایگان 100 اصله نهال وکاشت بهمراه عضوگیری طرح همیارفضای سبز انجام گردید.

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به نقش عموم شهروندان در حفظ و توسعه فضای سبز اظهار داشت: طرح توسعه مشارکتی فضای سبز با هدف جلب مشارکت مردمی در امر حفظ و توسعه فضای سبز طراحی و اجراء گردیده، به نحوی که در این طرح که ویژه ماه مبارک رمضان  و باهمکاری مساجداین سازمان اقدام به کاشت نهال وتوزیع در محلات نموده و آبیاری و نگهداری از نهالهای کاشته شده را به عهده اهالی آن محله واگذار می نمایند.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز نهال های کاشته شده را از نوع: گارم زنگی،گل کاغذی، گل ابریشم،چریش... عنوان نمود.