دریا نیوزيك آزمايش جديد به تشخيص نارسايي قلب كمك مي‌كند

، 02:39   /   کد خبر: 2951   /   تعداد بازدید: 723دريانيوز : محققان هلندي مي‌گويند به كمك يك فناوري گرفته شده از پزشكي هسته‌اي مي‌توان به تشخيص اوليه افرادي كه در معرض خطر نارسايي قلبي قرار دارند، كمك كرد.
به گزارش خبرگزاري يونايتدپرس از "ماستريچت" در هلند، "لئو هوفسترا" مدير تصويربرداري قلبي عروقي در بيمارستان دانشگاهي ماستريچت گفت، مطالعه آنها نشان مي‌دهد كه تشخيص غير تهاجمي كاهش سلولي يا "آپوپتوزيس" در بيماران مبتلا به نارسايي قلبي عملي است.
وي افزود:اين تحقيق مهم است زيرا كاهش سلولي به طور بالقوه قابل برگشت است و مداخله اوليه در اين زمينه مي‌تواند در پيشرفت بيماري ماهيچه قلب تعلل ايجاد كند.
اين يافته‌ها كه در مجله "پزشكي هسته‌اي" منتشر شده است، نشان مي‌دهد كه مرگ سلولي ماهيچه قلب يك روند فعال و در حال پيشرفت در نارسايي قلبي است و اين آزمايش كه از تصوير برداري قلبي عروقي استفاده مي‌كند مي‌تواند درمان راهنمايي براي بيماران قلبي باشد.
اين آزمايش همچنين مي‌تواند عملي بودن يا نبودن درمان را تعيين كند.