دریا نیوزمدت زمان لازم برای مصرف داروی ضدپوکی استخوان

، 19:21   /   کد خبر: 2140   /   تعداد بازدید: 790


 


 
دریانیوز : برخی زنان مبتلا به پوکی استخوان می توانند پس از پنج سال دریافت داروی حفاظت کننده استخوان ، مصرف آن را قطع کنند ، بی آنکه خطر شکستگی استخوان در آنها افزایش یابد. یک گروه از داروها به نام بی فسفونات ها برای تقویت استخوان ها در زنانی که پس از یائسگی در معرض خطر شکستگی قرار می گیرند ، تجویز می شود.
پزشکان مطمئن نیستند زنان چه مدت باید این داروها را مصرف کنند و برخی زمان مصرف را نامحدود در نظر می گیرند.
نیاز به تعیین دوره بهینه تجویز بی فسفونات ها توسط زنان یائسه ای که به علت تغییرات هورمونی استخوان های ضعیف تری دارند ، مشخص شده است.
به گفته محققان لازم است مطالعه بیشتری صورت گیرد تا هم مدت زمان بهینه دریافت دارو و هم ، سن مناسب آن به طور دقیق مشخص شود.
آخرین مطالعات نشان می دهند میزان شکستگی های غیر از ستون فقرات در زنانی که داروی بی فسفوناتی به نام آلندرونات را پس از پنج سال قطع کردند ، با این میزان در آنها که بی شاز این مدت دارو مصرف کردند تفاوتی نمی کند اما متخصصان معتقدند زنانی که در معرض خطر شکستگی های ستون فقرات قرار دارند بهتر است دریافت دارو را ادامه دهند.
نشان داده شده شکستگی های ستون فقرات با علائم درد ناک در زنانی که دارو را ادامه می دهند اندکی کمتر است.
یافته های اخیر همچنین نشان می دهند زنان می توانند بدون نگرانی تا 10 سال مصرف دارو را ادامه دهند.
بیماری پوکی استخوان باعث ضعیف و متخلخل شدن استخوان ها می شود. شیوع آن در میان زنان چهار برابر مردان است و در زنان یائسه نیز شیوع آن افزایش می یابد.