دریا نیوزتوصيه دانشمندان براي حفظ ذخاير ماهي: ماهيگيران را موقتا دور كنيد

، 18:16   /   کد خبر: 1996   /   تعداد بازدید: 634


دريانيوز : به گفته محققان، محافظت از مناطق دريايي در برابر صيد ماهي حتي براي دوره‌هاي نسبتا كوتاه، بطور چشمگيري موجب تقويت ذخاير تهي شده ماهي مي‌شود.
به گزارش خبرگزاري رويترز از نايروبي، محققان دريافتند كه پس از بستن منطقه‌اي از آب‌هاي ساحلي كشور جزيره‌اي اقيانوس هند (ماداگاسكار) بر روي ماهيگيران براي هفت ماه، شمار هشت پاهايي كه پس از آن گرفته شد ‪ ۱۳‬برابر و وزن كلي صيد هشت پاها ‪ ۲۵‬برابر افزايش يافت.
"آلاسداير هريس" مدير علمي "بلو ونچرز" ، يك گروه محافظت از مناطق دريايي كه اين پژوهش را انجام داد، گفت كه افزايش ذخاير آبزي در نتيجه اجراي اين طرح، بيش از حد انتظار آنها بوده است.
وي گفت اين مطالعه نشان مي‌دهد كه مناطق حفاظت شده دريايي ‪ MPAs‬نه تنها به عنوان يك ابزار قدرتمند محافظت از محيط زيست به رشد و نمو گونه‌ها كمك مي‌كنند بلكه مي‌تواند يك وسيله قوي اقتصادي براي كمك به ماهيگيران باشد.
كارشناسان مي‌گويند، حدود ‪ ۷۵‬درصد از ذخاير ماهي از ماهي تون گرفته تا ماهي روغن(‪ (cod‬سريعتر از آنكه بتوانند رشد و نمو كنند، صيد مي‌شوند زيرا روز به روز به تعداد افرادي كه براي غذا و معاش خود به آنها وابسته مي‌شوند، افزايش مي‌يابد.
ماه گذشته دانشمندان هشدار دادند كه كه اگر روند جاري در عادت ويراني حيات موجودات دريايي و ماهيگيري بيش از اندازه همچنان ادامه يابد، چرخه طبيعي زندگي ماهيان و آبزيان خوراكي تا سال ‪ ۲۰۴۰‬مختل خواهد شد.