دریا نیوزنان برنجي رشتي

، 07:24   /   کد خبر: 1309   /   تعداد بازدید: 570


 

يكي از نانهاي خانگي در كته سرخام رشت كه در ماه رمضان طرفدار زيادي دارد نان برنجي است. براي تهيه نان برنجي مقداري برنج صدري يا بي نام در يك " تيان" (ديگ) خيس مي كنند. پس از ساعتي برنج را از آب درآورده در مجمعه اي مي ريزند تا دونم شود. برنج دونم را با آسياب دستي آرد كرده ، خمير مي كنند و به اين خمير" كراته" مي گويند. تيان ديگري را پر از آب كرده روي اجاق مي گذارند و خمير را هم چانه چانه كرده روي تخته اي پهن مي كنند و در آب جوش مي اندازند تا بپزد. خمير پخته را در مجمعه اي مي ريزند و ورز مي دهند. به اين خمير پخته" لاسو" مي گويند. مقداري آرد گندم به لاسو مي افزايند و آن را چانه چانه مي كنند. آن گاه دونفر روبروي هم پشت تخته نان پزي يا " نان كار"مي نشينند و با چوبي به نام " نان چو" چانه هاي خمير را به شكل لوزي پهن مي كنند و در تنور مي پزند.

با خمير لاسو چند نوع نان ديگر هم درست مي كنند از جمله نان" لوله كش" كه تا يك ماه هم مي شود نگاه داشت، نان " لاكو" كه به آن مغز گردو، زيره و شكر مي زنند و نان" گندمين" كه بر روي تابه گلي به نام" گمج" مي پزند.