دریا نیوزمعاون استاندار هرمزگان تاکید کرد: ضرورت بازاریابی محصولات کشاورزی با روش های نوین

، 08:29   /   کد خبر: 35075   /   تعداد بازدید: 161


دریانیوز: معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان گفت: هرگونه برنامه ریزی در حوزه توسعه اقتصاد روستایی متناسب با کارکرد اصلی روستاها در هرمزگان باشد.
    به گزارش خبرنگار دریا ، دکتر ایرج حیدری در نشست کارگروه اقتصادی ، اشتغال و سرمایه گذاری استان هرمزگان با اشاره به اهمیت رونق فعالیت های اقتصادی در مناطق روستایی استان، عنوان کرد: کارکرد اصلی روستاها که همان فعالیت های تولیدی است به این مناطق بازگردد و در صورت تحقق این مهم  برنامه ریزی ها در زمینه ایجاد اشتغال در مناطق روستایی استان محقق خواهد شد.

وی افزود: کلیه طرح های مطالعاتی که در سطح روستاهای استان برای اجرای برنامه های توسعه ای و اقتصادی اجرا می گردد متناسب با کارکرد اصلی مناطق روستایی هرمزگان باشد تا برنامه ریزی ها در این حوزه به سرانجام ممکن برسد.معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان با اشاره به اهمیت بهره گیری از ظرفیت های دانشگاه  فنی و حرفه ای استان برای تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز در بخش های مختلف استان، تصریح کرد: دانشگاه فنی و حرفه ای با توجه به رویکرد مهارت محوری که در تربیت دانشجویان دارد می تواند بخش مهم از دغدغه استان در زمینه تربیت نیروی انسانی ماهر در بخش های مختلف را رفع کند.حیدری در همین رابطه گفت: وجود نیروی انسانی کار آمد، متخصص و متعهد در بخش های مختلف زمینه ساز موفقیت آن مجموعه خواهد بود.

وی تصریح کرد: دانشگاه فنی و حرفه ای استان با توجه به امکاناتی که برخوردار است تربیت نیروی انسانی ماهر مورد نیاز استان را در بخش های صنعت، کشاورزی ، آبزی پروری ،صنایع دستی در دستور کار قرار دهد.معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان تصریح کرد: استانداری هرمزگان از مجموعه دانشگاه فنی و حرفه ای استان با توجه به جایگاه این دانشگاه در تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص مورد نیاز استان در بخش های مختلف حمایت خواهد نمود تا این دانشگاه در رسیدن به اهداف مورد نظر موفق شود و این دانشگاه در کنار مراکز فنی و حرفه ای برای رشد و توسعه استان از اهمیت خاصی برخوردار است.

حیدری با تاکید بر بهره گیری از روش های نوین بازاریابی محصولات کشاورزی خاطرنشان کرد: بورس کالا یکی از روش های نوینی است که می تواند بخش مهمی از دغدغه های کشاورزان استان در زمینه بازاریابی محصولات را رفع کند و ضروری است دستگاه های متولی از  این ظرفیت با همکاری بخش خصوصی بهره بگیرند.معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان با اشاره به اهمیت اجرای طرح های گلخانه ای در مناطق مختلف استان، اظهار داشت: با توجه به اهمیتی که اجرای طرح های گلخانه ای در حفاظت از  منابع آبی، تولید محصول سالم و صادرات محور و ایجاد  فرصت های شغلی دارند از برنامه های جهاد کشاورزی استان در این حوزه حمایت خواهد شد و تاکنون هرمزگان در زمینه اجرای طرح های گلخانه ای کشاورزی در سطح کشور پیشتاز بوده است.وی در همین رابطه تصریح کرد: اجرای طرح های اصلاح و نوسازی باغات استان از برنامه های دیگر جهاد کشاورزی برای تقویت بخش کشاورزی استان است و ضروری است این مهم با پشتکار هرچه بیشتر در سطح استان پیگیری و دنبال گردد.