دریا نیوزراه‌اندازي امضاي ديجيتال در تجارت الكترونيك همانند هوا براي انسان است

، 22:45   /   کد خبر: 813   /   تعداد بازدید: 1431


 دريانيوز : نايب رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور گفت راه اندازي امضاي ديجيتال در تجارت الكترونيك همانند هوا براي انسان است.
به گزارش بخش خبر شبكه فن آوري اطلاعات ايران، از ایرنا، در پي تصويب سياست‌نامه مركز صدور گواهي ديجيتال در جلسه روز دوشنبه گذشته شوراي عالي انفورماتيك، مسعود مرتضوي، با اشاره به نقش و اهميت اين پروژه گفت: اگر پروژه امضاي ديجيتال راه اندازي نشود تجارت الكترونيك مفهومي
نخواهد داشت و غيرقابل اجرا خواهد بود زيرا به اين صورت، تبادلات و قرارهاي مالي-تجاري قابل ردگيري و اثبات نيست.
وي ادامه داد اين روزها در كشور از اصطلاحاتي كه در ابتداي كلمه "‪"e‬ قرار دارد بسيار صحبت مي‌شود نظير ‪ e-commerce(‬تجارت الكترونيك)، ‪ e-government(‬دولت الكترونيكي) ‪ e-banking(‬بانكداري الكترونيكي) اما متاسفانه براي مردم توضيح داده نمي‌شود كه مفهوم آن‌ها چيست؟
وي تصريح كرد اصولا در روش‌هاي سنتي براي عقد يك قرارداد يا ايجاد يك تعهد مالي يا غيرمالي مثل خريد، فروش، عقد و نظاير آن لازم است كه طرفين با رد و بدل كردن كاغذ اسنادي را از خود برجاي گذارند تا در آينده براي اثبات مالكيت يا احقاق حق يا رد دعوا و غيره مورد استفاده قرار گيرد.
وي اضافه كرد اما در فضاي الكترونيك قرار نيست كاغذي رد و بدل شود، پس ايجاد بستر قانوني مناسب براي اثبات تعهدات بسيار اهميت پيدا مي‌كند.
به عقيده وي، به عنوان مثال اگر كسي خريد كرد و قرار شد پول آن را طبق قرارداد بپردازد و بعدا اين پول را عملا نپردازد، چنانچه اين قرارداد روي كاغذ باشد طبق روش‌هاي سنتي اقامه دعوا مي‌شود اما در روش معامله الكترونيكي ديگر كاغذي وجود ندارد در اين شرايط ايجاد ضوابط قانوني براي تعامل بين متعاملين اهميت بسيار پيدا مي‌كند.
وي افزود با استفاده از فناوري و با فراهم‌كردن فضاي امن و غيرقابل تعرض لازم است سازوكارهاي قانوني اين موضوع فراهم شود كه امضاي ديجيتال هم يكي از مهمترين آنهاست.
به زبان ساده، امضاي الكترونيك، امضايي است كه علي رغم قابل رويت نبودن، قابل اثبات است.
مرتضوي در مورد تاثير اين پروژه بر تجارت الكترونيك اظهار داشت اين روزها در مورد حل معضلات مردم سخنان بسيار شنيده مي‌شود اما بايد مطمئن بود كه حل بسياري از اين معضلات در حال حاضر بدون استفاده از ‪ IT‬محال است.
حل معضل ترافيك (به روش كم كردن تردد)، خدمت رساني سريع (با عمومي كردن فرهنگ استفاده از رايانه) و مسائلي از اين قبيل در گرو استفاده صحيح از فناوري اطلاعات است.
به گفته وي، راه‌اندازي تجارت الكترونيك مي‌تواند حجم زيادي از ملاقات هاي حضوري مردم براي تجارت را كم كند و مزاياي بسياري دارد كه يكي از آنها رفت و آمد كمتر است.