دریا نیوزدستگاه قضایی در هفته خبرنگار از حق مان دفاع کند

، 09:23   /   کد خبر: 36770   /   تعداد بازدید: 90


دریانیوز: درحالی در هفته خبرنگار قرار داریم که هرساله فقط در هفته خبرنگار، اندکی از سختی های این شغل گفته می شود و امسال هم بدلیل شرایط کرونایی، سختی شغل کادر درمان و بخصوص پرستاران و پزشکان و خبرنگاران در کنار همدیگر دیده شد که هیچکدام تعطیلی واستراحت ندارند و خبرنگاران و رسانه ها بایستی سختی کادر درمان را به تصویر بکشند. تاکنون تعدادی زیادی از کادر درمان و جامعه رسانه ای نیز به کرونا مبتلا شده اند.اما وجه مشترک شغل پرستاران و خبرنگاران این است که هر دو جزو مشاغل سخت وزیان آور هستند؛ اما قانون مشاغل سخت وزیان آوری برای پرستاران اجرانمی شود و در حوزه خبرنگاران هم تامین اجتماعی اعلام کرده بیمه شدگان شاغل در کارگاه های تاسیسی بعد از مهر80 مشمول مشاغل سخت و زیان آور نمی شوند که بخشی از این بیمه شدگان را خبرنگاران شامل می شوند. در سال گذشته و ماه های اخیر بارها در این خصوص گزارش‌ها و.... منتشر شد و از نمایندگان مجلس، استاندار، فرماندار، مدیران کل کار وتامین اجتماعی و... خواسته شد پیگیری نمایند تا دغدغه شاغلان در حوزه مشاغل سخت وزیان آور مرتفع شود که تاکنون نتیجه مثبتی را شاهد نیستیم.خبرنگاران که همواره از دیگران می نویسند ومشکلات حوزه های مختلف را به تصویر می کشند، اما کمتر از خودشان و مشکلات شان می نویسند.

حال هم برخی از آنها دغدغه بازنشستگی با استفاده از مزایای قانون مشاغل سخت وزیان آور را دارند که متاسفانه با بخشنامه تامین اجتماعی نمی توانند از این مزایا استفاده کنند و انتظار می رود دستگاه قضایی به این موضوع ورود نماید و از حقوق خبرنگاران و بیمه شدگان در کارگاه های تاسیسی بعد از سال 80 در حوزه مشاغل سخت و زیان آور دفاع نمایند؛ زیرا سایر دستگاه در این حوزه اقدام چندانی را انجام نداده اند و به همین دلیل خبرنگاران نیز مانند سایر بیمه شدگان مشاغل سخت و زیان آور در این حوزه دغدغه دارند.یکی از خواسته های خبرنگاران و اهالی رسانه از متولیان این حوزه و بخصوص دستگاه قضایی این است که به مناسبت هفته خبرنگار این دغدغه را برطرف نمایند تا تلخکامی شان برای بازنشستگی با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان آور از بین رود ودر این ایام با تصمیم مناسب متولیان مربوطه، آنها نیز شیرینکام شوند. البته اصلاح این رویه باعث می شود کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان آور در استانی مانند هرمزگان که بدلیل اقتصادی بودن و داشتن کارگران شاغل زیادی در حوزه مشاغل سخت وزیان آور و همچنین دهها نفر از اهالی رسانه که هرساله تعدادی از آنها می توانند با استفاده از قانون مشاغل سخت وزیان آور بازنشسته شوند، به حق شان برسند واز این حق محروم نشوند و بنظر می رسد دستگاه قضایی می تواند این حق را به این بیمه شدگان و خبرنگاران و کارگران فعال در این حوزه برگرداند؛ وگرنه عزمی در سایر دستگاه دیده نشده است. از آن طرف از تشکل های صنفی رسانه ای و مطبوعاتی استان نیز انتظار می رود پیگیر احقاق حق همصنفی های خود باشند تا اثرات وجودی صنوف مختلف مطبوعاتی را لمس کنیم.

علی زارعی/دریا