دریا نیوزبافت قدیمی، هویت تاریخی یک شهر

دریانیوز: داشتن محلاتي که از کمترين امکانات بهره مند هستند، جاي بسي تاسف دارد

، 10:17   /   کد خبر: 35999   /   تعداد بازدید: 138


قسمت دوم:

دریانیوز:  بندرعباس که قطب اقتصادي کشور است و مسئولين تلاش کردند که اين شهر را به عنوان شهر خلاق معرفي کنند، داشتن محلاتي که از کمترين امکانات بهره مند هستند، جاي بسي تاسف دارد.تعدادي از جوانان محله شيرسوم مي گفتند ما در زمان نوجواني در زمين ورزشي که در محله بود به نام "نبرد" ورزش مي کرديم و هر روز بچه هاي محله جمع مي‌شديم و فوتبال بازي مي کرديم. بسياري از جوانان اوقات فراغت خود را در اين زمين مي گذراندند. اما چند سال پيش در زمان انتخابات مجلس چند نفر از کانديدها به اين محله آمدند و از اين زمين بازديد کردند و وعده دادند که ما اين زمين را بازسازي مي کنيم و چمن مصنوعي مي زنيم . تمام زمين را خراب کردند. اما از آنجائيکه راي نياوردند ديگر کسي نه به سراغ اين محله آمد و نه زمين را درست کردند، فقط يک آسفالت روي آن کشيدند.
به سراغ زمين ورزشي "نبرد" رفتيم محلي که بسياري از افراد در حال حاضر ازآن خاطره دارند چه بسا افراد زيادي از همين زمين ورزش راه را شروع کرده اند و در حال حاضر يکي از ورزشکاران به نام شده اند. اما حالا ديگر اين زمين حتي درب ورودي هم نداشت. وارد شديم بسياري از بچه هاي محله باز هم در آن فوتبال بازي مي‌کردند اينقدر آسفالت آن خراب و افتضاح بود که به راحتي نمي توانستيم قدم برداريم انگار تمام زمين دست‌انداز داشت و بسياري از قسمت هاي زمين آسفالت نيمه رها شده بود انگار کسي مي خواسته فقط کاري انجام بدهد و برود .انتهاي زمين کاملا باز بود و هيچ ديواري نداشت و حالت تپه اي داشت انگار خانه ها روي تپه بودند و زمين پايين آن صحنه جالبي بود ، گله اي گوسفند از يک سمت زمين به سمت ديگر مي رفتند و از تپه ها بالا مي رفتند .

در سمت ديگري هم بچه ها فوتبال بازي مي کردند.تا وارد زمين شديم بچه هاي کوچک حرف هاي جالبي مي زدند . از ما پرسيدند براي چه کاري به اين زمين آمده‌ايد؟ گفتيم براي تهيه گزارش از وضعيت زمين ورزشيتان. جواب دادند حتما نزديک انتخابات است هر موقع نزديک انتخابات است مي آييد. کسي براي ما کاري انجام نمي دهد .دو اتاق سمت راست زمين بود انگار قرار بوده رختکن شود اما الان تبديل به محلي براي سگ و گربه ها شده بود. هيچ روشنايي حتي يک لامپ کوچک نه در زمين نه در جلوي درب آن وجود نداشت بچه ها مي گفتند تا قبل از تاريک شدن هوا از زمين بيرون مي‌رويم. مگر يک چمن مصنوعي کردن و يا چند پروژکتور گذاشتن در زمين چقدر هزينه بردار است؟ اما در عوض مکاني مفيد براي فرزندان اين شهر مي شود و انگيزه اي براي ورزش جوانان و نوجوانان محله مي شود.بافت هاي قديمي شهري در كشور "بافت فرسوده" ناميده مي شوند در حالي كه اين بافت قديمي هويت تاريخي بوده و به شدت نيازمند مرمت، بازسازي و حفاظت است. هويت، نحوه زندگي و آداب معاشرت اجداد و نياكان ما در سده هاي گذشته در اين بافتها نمايان مي شود حال آنكه بسياري از متوليان به اين مهم بي توجهند. بافتها و محلات قديمي و تاريخي، ثروت‌هاي هويتي و فرهنگي هستند که نمي توان آن را ارزش گذاري نمود بلکه صرفا مي توان با حفاظت و صيانت از آنها ماندگاريشان را براي آگاهي نسلهاي آينده و گردشگران داخلي و خارجي به عنوان نمادي از فرهنگ و تاريخ تضمين کرد.در حال حاضر اين محلات شايد به عنوان بافت فرسوده به حساب بيايند. اما در همين محلات پدران و مادران ما زندگي مي کنند ما هم در همين محلات رشدو نمو پيدا کرده ايم. آيا درست است که رهايشان کنيم؟

 

سعیده دبیری نژاد/دریا

لینک قسمت اول 

http://daryanews.ir/news.php?id=35938