دریا نیوزرئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد برپایی میز خدمت در 18 حوزه قضایی هرمزگان

، 08:58   /   کد خبر: 35488   /   تعداد بازدید: 191


دریانیوز: رئیس کل دادگستری و اعضای شورای قضایی استان هرمزگان با حضور در مسجد امام حسین (ع) بندرعباس  ضمن برگزاری دیدار مردمی به بررسی مشکلات مردم پرداختند.
 در راستای اجرای طرح هر مسجد یک حقوقدان رئیس کل دادگستری و اعضای شورای قضایی استان هرمزگان با حضور در مسجد امام حسین (ع) بندرعباس ضمن برگزاری دیدار مردمی به مطالبات شهروندان رسیدگی نمودند.در جریان برگزاری این دیدار مردمی که بیش از سه ساعت به طول انجامید به مشکلات حقوقی و قضایی 317 نفر از مراجعان رسیدگی شد.علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در حاشیه این دیدار مردمی اظهار داشت: در آغاز گام دوم انقلاب شکوهمند اسلامی ،  دستگاه قضایی استان هرمزگان با ترسیم چشم انداز تحول و برنامه راهبردی  به منظور ارتقای سلامت و کارآمدی قصد دارد با تحکیم ارتباط دوسویه میان مردم و مسئولین در راستای نیل به این هدف متعالی و جلب رضایتمندی عمومی گام بردارد.شایان
ذکر است؛ همزمان با این دیدار مردمی، رؤسا و دادستان های 18 حوزه قضایی استان هرمزگان با برگزاری دیدارهای مردمی در شهرستان ها، بخش ها و روستاهای مختلف به مسائل و مشکلات مردم رسیدگی نمودند.