دریا نیوزدیده شدن یا نادیده گرفته شدن محلات فرسوده و حاشیه نشین: لزوم استفاده بهینه از مدارس محلات حاشیه ای

، 11:01   /   کد خبر: 35382   /   تعداد بازدید: 60


دریانیوز: طی نوشته قبل همانگونه که بیان داشتیم محلات دارای فرصت‌هایی هستند که قابلیت استفاده چند منظوره را دارند که یکی از این ظرفیت‌های پیش رو مدارس می باشد. مدارسی که نخستین مکانی است که دانش آموزان به شکل ویژه و خاص وارد اجتماع شده و تلاش می کنند نقش اجتماعی خود را محقق سازند. ما باید تلاش کنیم تا بتوانیم از مدارس که اکثر آنها نیمی از روز و تمام شب مورد استفاده واقع نمی شوند را در قالب موضوعات فرهنگی و اجتماعی استفاده کرده و آموزش‌هایی را در زمینه‌های غیردرسی به والدین و فرزندان ارائه دهیم.
تحقق این امر مستلزم همکاری و تعامل متقابل نهادهای ذیربط بویژه آموزش و پروش و مدیران مدارس با نهادها و تشکل های مردمی محلات می باشد.که با نگاهی کارشناسانی شده و با استفاده از تجارب اقدامات مشابهی که در خارج از کشور و در داخل کشور با این مضمون  انجام شده استفاده کرد.
با توجه به پیچیدگی بافت کالبدی محلات و کمبود فضای لازم و نبود مکان و فضای مناسب جهت ایجاد نشست های مردمی و محلی ، مدارس می توانند مکانی مناسب جهت این چنین گرد همایی هایی باشند.امیدوارم که بتوانیم  در راستای اهداف تعالی بخشی به محلات حاشیه نشنین درهای مدارس محلات  را به‌روی تمامی افراد محله بگشاییم.فضای کالبدی تنها بخشی از نیازهای تحقق این امر بوده و بخش دیگر آن هماهنگی با آموزش و پرورش جهت تجهیز مدارس و نیروی انسانی است تا در ساعات غیردرسی از این فضاها برای گردهمایی وآموزش‌های فرهنگی استفاده شود.
گونه ای از روش بهره‌برداری از مدارس اجتماع‌محور به نحوی است که در ساعات غیر درسی از حیاط و فضای مدارس که بسیار بزرگ هستند استفاده شود. در اینجا به برخی از مواردی که می توان با همکاری مدارس در مدارس محقق کرداشاره می کنیم:
* استفاده از زمین ورزشی مدرسه به منظور آموزش، توانمندسازی و کارآفرینی برای ساکنین محله در طول سال و به صورت رایگان
* مشارکت در کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در محله، شناسایی و کمک به گروه‌های آسیب‌پذیر محله، مدیریت و ساماندهی امور مربوط به مدیریت بحران در مقیاس محلی و سازماندهی و مشارکت شهروندان دراین زمینه، مشارکت و همکاری در آموزش و افزایش سطح آگاهی شهروندان
* این مدارس با هدف اجتماع‌سازی محلی و ارتقاء فرهنگی ساکنین و بالا بردن سطح مشارکت مردم، بالا بردن ارتباط مردم با مجموعه مدیران شهری، ایجاد و تقویت اتحاد و همدلی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های محلی و مردمی با ارائه خدمات به گروه‌های مختلف کودکان، زنان، جوانان، نوجوانان، سالمندان و...و افزایش فعالیت‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، رفاهی مربوط به رده‌های سنی و جنسی ساکنین محله باشند.


 محمد حسین عابدی / دریا