دریا نیوزباهمکاری شیلات هرمزگان برگزار شد: دوره آموزشی تربیت ناظرین فنی مزارع پرورش میگو

، 09:17   /   کد خبر: 35346   /   تعداد بازدید: 159


دریانیوز: رئیس گروه ترویج شیلات و آبزیان شیلات هرمزگان از برگزاری دومین دوره آموزشی تربیت ناظرین فنی مزارع پرورش میگو باهمکاری شیلات هرمزگان و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان خبر داد.
محسن سالاری با اشاره به اهمیت آموزش و ارتقای سطح علمی ناظرین فنی در راستای ارائه خدمات بهتر گفت: خوشبختانه همکاری و هماهنگی خوبی بین اداره کل شیلات هرمزگان و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان در این راستا وجود دارد.
وی با بیان اینکه  در بخش اول این دوره آموزش مدیریت مزارع پرورش میگو برای بیش از 35 نفر از مسئولین فنی و اعطای نظام مهندسی  برگزار گردید تصریح کرد: این دوره 8 ساعته به منظور افزایش توانمندی علمی مسئولین فنی و همچنین آگاهی نسبت به آخرین روش های پرورشی توسط مدرس دوره دکتر محمدرضا زاهدی برگزار شده است.
رئیس گروه ترویج شیلات و آبزیان شیلات هرمزگان با بیان اینکه در پایان دوره از افراد شرکت کننده آزمون کتبی گرفته می شود که در صورت قبولی در آزمون  و بعد از گذراندن مصاحبه علمی در صورت قبولی در هر دومرحله گواهینامه آموزشی اعطا می شود.سالاری افزود: این دوره آموزشی مشتمل بر آموزش هشت دوره مدیریتی بوده که در فوصل 15دیماه جاری تا 24 دیماه جاری برگزار می گردد.