دریا نیوزفراخوان توليد فيلم مستند هرمزگان منتشر شد

 دریانیوز: مدير کل فرهنگ و ارشاد اسلامي هرمزگان از انتشار فراخوان توليد فيلم مستند خبر داد

، 10:18   /   کد خبر: 35123   /   تعداد بازدید: 390


 دریانیوز: مدير کل فرهنگ و ارشاد اسلامي هرمزگان از انتشار فراخوان توليد فيلم مستند خبر داد.

به گزارش خبرنگار دريا ، رضا کمالي زرکاني ضمن تاکيد بر حمايت از فيلمسازان استان گفت : فراخوان توليد فيلم مستند با همکاري مرکز گسترش سينماي مستند و تجربي صورت گرفته است و براي نخستين بار است که چنين حمايتي صورت مي گيرد.وي افزود: سقف هزينه پرداختي براي توليد يک فيلم مستند 65 ميليون تومان است که بر اساس طرح ارائه شد و پس از بررسي تيم کارشناسي مبلغ مورد نظر تصويب و پرداخت خواهد شد .مدير کل فرهنگ و ارشاد اسلامي هرمزگان به شرايط دريافت اين حمايت ها اشاره کرد و بيان داشت : مستند سازان مي بايست فيلم نامه ها يا طرح هاي کامل خود را به همراه رزومه به اداره امور سينمايي اين اداره کل ارائه نمايند.کمالي زرکاني اضافه کرد : آخرين مهلت دريافت فيلمنامه يا طرح کامل مستند 15 آذرماه 98 مي باشد.وي يادآور شد : بررسي و داوري فيلمنامه ها يا طرح ها در دو مرحله استاني و تهران انجام خواهد شد و پس از تصويب حمايت مورد نظر در سه قسط انجام گرفت.