دریا نیوزاستاندار هرمزگان تاکید کرد: لزوم اعطاى مشوق هاى سرمايه گذارى در منطقه مكران

، 12:28   /   کد خبر: 35067   /   تعداد بازدید: 164


دریانیوز: استاندار هرمزگان گفت: تسهيل در فرآیند صدور مجوزهاى كسب و كار و اعطاى مشوق هاى سرمايه گذارى در منطقه ساحلى مكران از جمله شروط لازم براى شكل گيرى بنگاه هاى اقتصادى در منطقه مكران است و قانون چگونگى اداره مناطق آزاد باید بر فرآیند توسعه اين منطقه مطابق با ماده ٦٨ قانون احكام دائمى برنامه اعمال شود.
جلسه شوراى راهبرى توسعه سواحل مكران به رياست دكتر شيركوند معاون هماهنگى و نظارت اقتصادى و زيربنايى معاون اول رئیس جمهور و دبير شوراى توسعه سواحل مكران و با حضور دكتر همتى استاندار هرمزگان در محل ساختمان دبيرخانه این شورا برگزار شد.
  استاندار هرمزگان در این نشست با اشاره به فرارسيدن فصل تنظيم بودجه، ارائه برنامه هاى كارى وزارتخانه ها و سازمان ها و معرفى پروژه‌هاى اجرايى توسعه سواحل مکران براى تامين مالى در سال آينده و همچنین اقدام فعالانه دستگاه ها در خصوص توسعه سواحل مکران را خواستار شد.
  دکتر فریدون همتی افزود: تسهيل در فرآیند صدور مجوزهاى كسب و كار و اعطاى مشوق هاى سرمايه گذارى در منطقه ساحلى مكران از جمله شروط لازم براى شكل گيرى بنگاه هاى اقتصادى در منطقه مكران است و قانون چگونگى اداره مناطق آزاد باید بر فرآیند توسعه اين منطقه مطابق با ماده ٦٨ قانون احكام دائمى برنامه اعمال شود.
  وی تصریح کرد: تنظيم و ابلاغ تقويم سالانه شوراى توسعه سواحل مكران در برنامه ريزى و نظارت بر روند توسعه مكران مهم و ضرورى است و دبيرخانه شورا باید در جهت اجراى اين خواسته اقدام کند.
شيركوند معاون هماهنگى و نظارت اقتصادى و زيربنايى معاون اول رئیس جمهور نیز در این نشست استفاده از همه ظرفيت هاى قانونى و اجرايى از جمله اصل يكصد و بيست هفتم قانون اساسى و واگذارى اختيارات لازم و كافى به استانداران دو استان هرمزگان و سيستان و بلوچستان را از جمله راهكارهاى موثر جهت تسهيل در توسعه سواحل مكران ارزیابی نمود.
  همچنین در اين جلسه مهندس نورى رئيس دبيرخانه توسعه سواحل مكران گزارشى از نحوه اجراى مصوبات اولين جلسه شوراى توسعه سواحل مكران را ارائه و برنامه پيشنهادى دبيرخانه در ابعاد گوناگون را تشريح نمود.