دریا نیوزکمیسیون های غیر قانونی شهرداری بندرعباس منحل شد

، 10:27   /   کد خبر: 35059   /   تعداد بازدید: 223


دریانیوز: پس از جار و جنجال های رای گیری برای  انتخاب اعضای شورای اسلامی شهر بندرعباس در کمیسیون های شورای شهر و همچنین کمیسیون های شهرداری بندرعباس، سازمان بازرسی کل کشور وارد عمل شد.
دعواها و تلاش ها بر سر عضویت در این  کمیسیون ها که گاهی منجر به جابه جایی اعتبارات مصوب شهرداری می شد، سازمان بازرسی کل کشور را حساس کرد و پس از بررسی و تحقیق طی نامه ای که شرح آن در ذیل آمده است؛ غیر قانونی بودن کمیسیون توافقات و جابه جایی اعتبارات شهرداری بندرعباس و سایر عناوین مشابه را اعلامکرد و خواستار لغو آن شد.گفتنی است، اعضای کمیسیون توافقات: فرزانه آرامش، مجید عسکری زاده، رضا حیدری زاده، اسلام باوقار  و کمیته جابجایی اعتبارات:رضا حیدری زاده بودند.


  شرح نامه :


 گزارش های واصله و بررسی های معموله این مرجع بیانگر آن است که در شهرداری بندرعباس کمیسیون هایی تحت عنوان کمیسیون توافقات و جابه جایی اعتبارات شهرداری و سایر عناوین مشابه تشکیل و مصوبات آن اجرا می گردد.این درحالی است که در مجموعه قوانین و مقررات شهرداری اشاره ای به تشکیل این قبیل کمیسیون ها نشده است. لذا از آنجایی که شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی که تابع وزارت کشور می باشد دارای قوانین و ضوابط خاص خود بوده و بایستی از اصول و الزامات قانونی مخصوص خود پیروی نماید و از طرفی با عنایت به اینکه تشکیل کمیسیون توافقات در قوانین شهرداری پیش بینی نگردیده بنابراین در کمیسیون مذکور رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به پرونده ها مبتنی به قاعده و قانون مدون نبوده و تصمیم گیری هایی صرفا مصلحت گرایانه علاوه بر اینکه نافی منافع عامه بوده انطباقی نیز با مقررات و موازین مربوطه نداشته است.  همچنین بنای کمیسیونی تحت عنوان جابه جایی اعتبارات مصوبات شورا توسط شهرداری که در آن اعضای کمیسیون مذبور اقدام به جابه جایی اعتبارات مصوب شهرداری می نمایند نیز با مجموع وظایف شورای اسلامی شهر انطباقی ندارد به طوری که در سال گذشته بیش از 33 درصد از اعتبارات مصوب شورا بر مبنای تصمیمات همین کمیسیون جا به جا شده است .همانگونه که آگاهی دارید مطابق ماده 23 آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب سال 1346 با اصلاحیه های بعدی، بودجه سالانه شهرداری عبارت است از یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه خدمات و فعالیت ها و اقداماتی که باید طی سال مالی انجام شود همراه با برآورد مبلغ و میزان مخارج و درآمدهای لازم برای تامین هزینه انجام آنها پیش بینی می شود و پس از تصمیم انجمن شهر قابل اجراست.از این رو تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه سالانه شهرداری و نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح های مصوب شهرداری از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می باشد .
بنابراین جا به جایی اعتبارات مصوب شورا توسط کمیسیون های شهرداری علاوه بر اینکه اقدامی مغایر با قانون به شمار می آید، استقلال ذاتی شورا در امرنظارت بر عملکرد شهرداری ها را نیز خدشه دار می سازد.  از این رو در راستای اجرای بند ج ماده 11 قانون  تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده 42 آیین نامه اجرایی قانون و اعمال نظر به اهمیت و حساسیت موضوع به منظور جلوگیری و پیشگیری از رفتار مغایر قانون دستور فرمایید  اقدامات  قانونی لازم در این خصوص انجام و نتیجه را مستندا به این مرجع اعلام نمایید.