دریا نیوزاحمد مرادي نماينده مردم بندرعباس در مجلس شوراي اسلامي انتقاد کرد؛ظلم مضاعف در حق دانش آموزان هرمزگاني

دریا نیوز: نماينده مردم بندرعباس در مجلس شوراى اسلامى، با اشاره به لابى گرى برخى از استا ن ها در سهميه بندى منطقه اى کنکور99، گفت: براى جلوگيرى از تضييع حق دانش آموزان هرمزگانى، از استاندار و نمايندگان هرمزگان درخواست دارم، همراهى کنند

، 11:59   /   کد خبر: 35016   /   تعداد بازدید: 390


دریا نیوز: نماينده مردم بندرعباس در مجلس شوراى اسلامى، با اشاره به لابى گرى برخى از استا ن ها در سهميه بندى منطقه اى کنکور99، گفت: براى جلوگيرى از تضييع حق دانش آموزان هرمزگانى، از استاندار و نمايندگان هرمزگان درخواست دارم، همراهى کنند.

به گزارش خبرنگار دريا ، احمد مرادى نماينده مردم بندرعباس، قشم ، ابوموسي ، حاجي آباد و بندرخمير در مجلس شوراي اسلامي ، در جلسه شوارى برنامه ريزى و توسعه استان هرمزگان، با انتقاد از سهميه بندى جديد مناطق در کنکور سراسرى 99 و ضمن اشاره به اينکه هريک از شهرهاى استان هاى مختلف کشور براساس کيفيت آموزشى به سه منطقه يک، دو يا سه تقسيم مى شوند، گفت: هدف قانون گذار و دولت از اجراى منطقه بندى کنکور در کشور، برقرارى عدالت آموزشى ميان مناطق برخوردار و کمتر برخوردار بوده است. مرادى افزود: در همين راستا بندرعباس منطقه دو و ديگر شهرستان هاى هرمزگان در منطقه سه اين رتبه بندى قرار گرفته اند.وى بر هم زدن اين عدالت آموزشى از سوى برخى از استان ها داراى دانشگاه هاى ستاره دار و ممتاز کشورى را يک ظلم و بى عدالتى در حق دانش آموزان هرمزگانى دانست و تصريح کرد: تا کنون هيچ مشکلى در اجراى اين سطح بندى وجود نداشته، اخيرا با خبر شديم برخى از شهرستان هاى همجوار هرمزگان که جز مناطق يک بودند با لابى گرى خود را در رديف مناطق سه قرار داده اند.نماينده مردم هرمزگان در مجلس شوراى اسلامى، در اين خصوص ادامه داد: امکان رقابت براى دانش آموزان هرمزگانى در کنکور 99 وجود نخواهد داشت، با اين اتفاق شهرستانهاى بشاگرد و جاسک و... با يک شهرستان برخوردار قياس مى شوند.مرادى با تاکيد بر اينکه بايد جلوى اين بى عدالتى هر چه سريع تر گرفته شود، گفت: تنها يک ماه فرصت داريم تا از قطعى شدن اين بى عدالتى جلوگيري کنيم. احمد مرادى براى جلوگيرى از تضييع حق دانش آموزان هرمزگانى، تأکيد کرد: از استاندار و ساير نمايندگان استان درخواست دارم براى احقاق حق هرمزگانى ها تا وزارت آموزش و پرورش، همراهى کنند.