دریا نیوزصيادان سنتي با مشکل مواجهند/ مرثيه اي که سايت هاي پرورش ميگو در سرزمين نخل و ناخدا سرائيدند

دریا نیوز: سرزمين نخل و ناخدا اين سال ها متاثر از خشکسالي و سايت هاي پرورش ميگوست

، 11:59   /   کد خبر: 35015   /   تعداد بازدید: 277


دریا نیوز: سرزمين نخل وناخدا اين سال ها متاثر از خشکسالي و سايت هاي پرورش ميگوست.

 نخل ناخدا، همانطور که از نامش پيداست زماني مظهر داشتن نخل و ناخداياني بوده که دل به دريا مي زدند تا روزي شان را صيد کنند و حال ديگر نه از نخل هاي سربه فلک کشيده خبري است و نه صيد و صيادي رونق دارد. هنوز آثاري از نخل هاي سربريده که براثر خشکسالي از رمق افتادند در اين منطقه و بخصوص در ضلع غربي ديوار فرودگاه و هنگاميکه از بلوار خليج فارس گذر مي کنيد به چشم مي خورد. صيادان هم ديگر رمقي ندارند و ماهيگيران سنتي در دو سه سال اخير با احداث سايت هاي پرورش ميگو، مسير رفت و برگشت شان هم مسدود شده است. جنوب شرقي محله نخل ناخدا و جنوب فرودگاه مسيري است که بايستي کيلومترها در جاده شوره زار برويد به سمتي که از گذشته به نام خور يه شويي (يک شبي) شهرت داشته است و صيادان مي رفتند وصيدشان را انجام مي دادند و حال با طنابي که در ورودي سايت پرورش ميگو بسته اند و نگهباني که ايستاده است، به راحتي به صياداني که با موتورسيکلت از اين مسير تردد مي کنند، اجازه عبور نمي دهند. يکي از نگهبانان ورودي سايت پرورش ميگو مي گويد صيادان از مسير اجازه ورود ندارند و باييستي از مسيرهاي ديگر بروند که البته شايد دورتر است و ديرتر به مقصد مي رسند. اما خود اين صيادان که بيشترشان پيرمرداني هستند که با موتور سيکلت هاي قديمي در اين جاده سال ها رفت وآمد کرده اند، مي گويند: با اين سايت هاي پرورش ميگو فقط مسير ما رابسته اند وبراي صيادي مشکل داريم. دو نفر از همين صيادان را در مسير برگشت از صيد مي بينيم که مي گويند حدود دوسه کيلوگرم ماهي گاريز با ادوات وتورهاي صيادي که روي موتورشان بسته بودند، صيد کرده اند.

يکي از آنها از شهرک توحيد وديگري از نخل ناخدا براي صيادي رفته اند و سال هاي سال صيادي مي کنند که به گفته خودشان گاهي چندکيلويي ماهي گاريز يا شورت را صيد مي کنند و گاهي هم هيچ صيدي ندارند. گاهي شب و گاهي روز به صيد مي روند. وقتي هم که صيد مي کنند بخشي را بر سر سفره شان مي برند و بخشي رامي فروشند تا نان و... بگيرند واين تنها درآمد زندگي شان است. آنها مي گويند در حال حاضر هم به راحتي اجازه عبور از مسير دسترسي به خور و دريا را به ما نمي دهند واگر آشنا باشيم و به سختي اجازه مي دهند که از اين مسير بگذريم. مسيري که چندين نسل رفت و آمد مي کرديم وصيد وصيادي داشتيم و روزي مان را از دل درياي باسخاوت و بخشنده مي گرفتيم. درسال هاي اخير با مشکل مواجهيم و هيچکس به فريادمان نمي رسد و از مسئولان مي خواهيم مشکل صيادان اين منطقه را برطرف کنند که آنها درآمد ديگري ندارند. صياداني که نسل اندرنسل روزي شان را با تور صيد مي کردند و حال سايت هاي پرورش ميگو حتي در مسير ترددشان احداث شده است. هنگام گذر از اين مسير بسيار طولاني که راه هاي فرعي خاکي زيادي هم در طول مسير خودنمايي مي کرد ودر دو طرف خيابان نخاله هاي ساختماني ريخته شده بود واز دور ماشين آلات زيادي را مي ديدم که مشغول کار بودند.پروژه هاي زيادي از جمله اسکله نخل ناخدا، آبشيرين کن، جاده دسترسي به هرمز و... در اين منطقه قرار بود احداث شود که در بيش از يک دهه اخير، هيچکدام به سرانجام نرسيد. تيربرق هايي هم در طول مسيرمان به سمت دريا ديده مي شد که يکي از اهالي نخل ناخدا مي گفت برق را به سمت هرمز برده اند وبخشي از انتقال برق از زير دريا صورت گرفته است. در مسيري برگشت موتور سواري را ديديم که به سمت سايت پرورش ميگو مي رفت و چندين ماه در سايت مشغول بکار است و مي گفت: بيمه نيستيم و حقوق قانون کار هم نمي گيريم و از اداره کار هم آمده اند واقدامي براي بيمه شدن مان انجام نداده اند.

اينجا کساني که از گذشته هم مشغول کار هستند، بيمه نيستند. وي که از استاني ديگر به اينجا آمده است، مي گويد در بندرعباس ساکن است.صحنه ديگري که در اين مسير مشاهده کرديم که باعث تاسف بود اين بودکه برخي از خودروها مسير را وارسي مي کردند تا به دوستان شان بگويند مشروباتي را که از دريا آورده بودند، بارگيري ووارد شهر کنند. مشروباتي که بخشي از آن هم در محله نخل ناخدا توزيع مي شود واهالي مي گويند از نيروي انتظامي مي خواهيم که اجازه ورود و توزيع مشروبات را ندهند و با مشروب فروشان بشدت برخورد شود.

اشتغالزايي کنند

برخي از اهالي مي گويند سايت هاي پرورش ميگو بجاي اينکه براي جوانان منطقه اشتغالزايي کنند، حتي مسير اشتغال مان را بسته اند و اين موضوع باعث افزايش شغل هاي کاذب و قاچاق و ورود مشروبات الکلي و... شده است. اگر به موضوع اشتغال جوانان توجه شده بود، شايد اکنون حداقل بخشي از واردکنندگان مشروبات الکلي، در همين سايت ها مشغول شده بودند. همچنين روند فعلي و مسدود شدن مسير باعث شده است که برخي صيادان خانه نشين شوند. صياداني که درآمدي ندارد و ادامه دهنده شغل اباو اجدادي بصورت سنتي و قديمي هستند وبه همين هم راضي هستند و توقع چنداني از مسئولان ندارند؛ جز اينکه مسير رزق و روزي شان را نبندند تا ماهيگيري کنند.

بازارچه اي در انتظار برق

ضلع شرقي نخل ناخدا به محله قريشي ها شهرت دارد. جلوي مرکز حرفه آموزي و کارآفريني يارا جامعه معلولين استان که چندسال قبل ودر زمان شهردار سابق منطقه يک سايباني براي چند غرفه جهت برگزاري بازارچه نصب شده و هنوز برق آن وصل نشده است. ابوطالب قريشي مسئول هيئت امناي مسجد حضرت ابوالفضل (ع) محله قريشي هاهم مي گويد: باتوجه به گرماي هوا فقط مي توان در شب در بازارچه فعاليت داشت که درصورت وصل شدن انشعاب برق مي توان براي تعدادي از اهالي و زنان سرپرست خانوار و نيازمندان اشتغالزايي نمود.يکي ديگر از خواسته هاي اهالي زيباسازي محله و احداث پارک وزمين ورزشي است که چند زمين خالي از جمله در کوچه نامداران 23 هم آنطور که قريشي مي گويد به شهردار بندرعباس و شهردار منطقه يک نشان داده اند که وعده ساخت مجموعه ورزشي داده شده و اهالي منتظر تحقق اين وعده هستند. جوانان محله در زمين خاکي به نام زمين ورزشي آيت ا... خامنه اي (مدظله العالي) درضلع شرقي بلوار خليج فارس بازي فوتبال مي کنند که ترانس برق و تيرهاي فلزي نورافکن نصب شده و هنوز انشعاب برق براي نورافکن ها وصل نشده است. ضلع شرقي خور هم گويا خانه هاي در طول مسير توسط شهرداري تملک شده تا خيابان آسفالته احداث شود که همچنان اين خيابان و کوچه هاي امواج خاکي هستند و حتي برخي از خانه هاي تملک شده که درب و پنجره شان را برده اند و به پاتوق معتادان تبديل شده است ودر يکي از آنها لوله آب شکسته شده و پيگيري اهالي براي ترميم شکستگي بي نتيجه مانده است که در همانجا با مسئول مربوطه در اداره آب وفاضلاب استان تماس گرفتم و قرار شد مشکل را برطرف کند. چندان سطل زباله اي ديده نمي شود و در اين کوچه و ساير کوچه ها زباله ها بر روي زمين ريخته شده اند که بوي زباله رهگذران وساکنان را عاصي کرده است. اهالي مي گويند معتادان و حيوانات کيسه هاي زباله را پاره مي کنند. از آن طرف چندين کارگاه خريد ضايعاتي و... در محله وجود دارد که معتادان و سارقان حتي وسايل خانه ها را مي دزدند و مي برند در آنجا مي فروشند. برخي هم اقدام به فروش مشروبات و موادمخدر مي کنند و جمع آوري نشده اند.

تاريکي کوچه ها

   در اين محله هم بيشترکوچه ها هم تاريک هستند وحتي مسير رفت آمد به مسجد حضرت ابوالفضل (ع) محله قريشي ها و مسجد امام جعفرصادق(ع) محله نخل ناخدا تاريک است، اما تعدادي کوچه هاي تنگ و باريک دارد که رفت و آمد به راحتي مقدور نيست و در بيشتر کوچه ها هم فقط يک خودروي سواري به سختي مي تواند تردد کنند و اگر اتفاقي بيفتد، امکان خدمات‌رساني و حضور آتش نشاني و آمبولانس وجود ندارد. در کوچه گلبهار14 که به مسجد حضرت ابوالفضل (ع) ختم مي شود که بدليل مشکل لوله فاضلاب حفاري شده است و هنوز مشکل برطرف نشده است. البته گويا در محله طرح فاضلاب شهري اجرا شده است، اما در زمان بارندگي آب از منهول ها بالا مي زند وحتي فاضلاب داخل خانه ها و مسجد هم بالا مي آيد و بنظر مي رسد نواقصي در اجرا وجود دارد که اهالي خواستار رفع اين مشکل هستند.

مرکز نيکوکاري

   علي لطفي پور عضو هيئت امناي مسجد حضرت امام جعفرصادق (ع) محله ناخدا هم مي گويد: مرکز نيکوکاري مسجد 300نفر را تحت پوشش دارد که ده نفر بيمار سرطاني و قطع نخاعي را براي درمان به خارج از استان اعزام کرده ايم. براي برخي از خانواده هاي ايتام خانه ساخته ايم و در احداث سرويس بهداشتي خانه هاي نيازمندان مشارکت داريم. وي يکي از مشکلات محله را تاريکي کوچه ها ومعابر عنوان مي کند که اداره برق بازديدهايي را از محله داشته است، اما همچنان بيشترکوچه ها تاريک مانده اند. لطفي پور مي گويد فرهنگسراي محله که در هفته دولت افتتاح شد، اما دربش قفل است و مورد بهره برداري قرار نگرفته است. همچنين محله درمانگاه ندارد و يک مرکز جامع سلامت بدون پزشک و امکانات در محله وکنار مسجد وجود دارد.

عدم تجهيز فرهنگسرا

زماني که به فرهنگسراي نخل ناخدا رسيديم که اين فرهنگسرا دو ماه قبل با تبليغات گسترده و با حضور مسئولان استاني افتتاح شد، برايم جاي تعجب داشت که چرا درب آن قفل است و بي روح شده بود و حتي سيمان سفيدي که به ديوارها زده بود، چندان حرفه اي و استاندارد نبود. پرچم ها نصب نبود و علي رغم اينکه اطرافش سنگ فرش شده بود، اما بي روح بود. شهرام زارعيان شهردار ناحيه 3منطقه يک بندرعباس در تماس تلفني اما مي گويد اين فرهنگسرا را بزودي تجهيز مي کنيم و با مديري که شهرداري تعيين مي کند، به ساکنان محله خدمترساني مي شود. البته حاضر بوديم مديريت فرهنگسرا را به اهالي و معتمدين واگذار کنيم که اهالي نظرشان اين بودکه شهرداري مديريتش را برعهده بگيرد. زارعيان برخلاف آنچه که مطرح مي شد، مي گويد اين فرهنگسرا آب و برق دارد.حسينيه حضرت بقيه الله محله نخل ناخدا که بسيار قديمي است و در گذشته مردم از اينجا با وانت به مرکز شهر مي رفتند و برمي گشتند.

پل روي خور

از خيابان شهيد موسي قريشي که مي رويم به بن بستي مي رسيم و به خور وسط محله برمي خوريم که اهالي مي گويند اگر يک پل بتني روي خور براي عبور خودروها احداث شود، به بلوار خليج فارس دسترسي پيدا مي کنيم. يک پل زنگ زده و شکسته فلزي که زير پله شکسته اش يک سنگ قرار داده اند وناايمن وخطرناک است، روي خور وجود دارد که کنارش تابلوي گلبهار29 به چشم مي خورد و اطرافش خاکي و پر از زباله است. آن طرف پل هم سنگ کن غربي است که بيشتر کوچه هاي آنجا نيز خاکي است و مسجدي وجود ندارد و از طرفي بخشي از خور در سنگ کن سنگ بست نشده است و آب بارندگي اي را وارد محله مي کند. برخي هم مي گويند اين خور که در سال هاي نه چندان دور مستقيم واز پشت فرودگاه به دريا متصل مي شد که با احداث بلوار خليج فارس، خور را هم تغيير مسير داده اند وبه همين خاطر برخي خانه ها نشست کردند وبرخي هم خسارت ديدند وتخريب شدند. از طرفي در چندين نقطه محله نخاله ها جمع آوري نشده است که اهالي گلايه دارند.يکي از اهالي هم مي گويد: کوچه ها از بلوار خليج فارس سمت ترمينال به داخل محله شيب دارند ودر بارندگي محله به زير آب مي رود و آب بلوار هم وارد محله مي شود.امام‌جمعه بندرعباس هم بحث وضعيت خيابان را در خطبه هاي نمازجمعه مطرح کردند که انتظار مي رود تاقبل از بارندگي مشکلات را برطرف کنند و در محله اي مانند نخل ناخدا که نزديک درياست، بايد کانال کشي وشيب بندي به سمت دريا شود تا آب به درياهدايت شود و ساکنان کنار دريا سيل زده نشوند. وي نيز به بحث مشروب فروشان، موادفروشان و روشنايي داخل محله ولزوم بازگشايي معابر در اين بافت قديمي اشاره مي کندکه الان نيروي انتظامي به راحتي نمي تواند در محله گشت زني کند وحتي در برخي کوچه هاي اطراف کلانتري کنار ترمينال مشروب فروشي و موادفروشي مي شود. مردم هم جرات گزارش دادن را ندارند و خلافکاران ساکنان را تهديد مي کنند که انتظار داريم باشدت بيشتري با آنها برخورد و همه را جمع آوري شوند. وي پيشنهاد دارد کلانتري ها با معتمدان محلات و هيئت امناي مساجد ارتباط بيشتري داشته باشند ومشکلات امنيتي را از طريق آنها احصاء و براي رفع شان همفکري کنند. وي نيز مانند برخي ديگر از شهروندان مي گويد: کانديداها ونمايندگان نزديک انتخابات مي آيند و وعده هايي مي دهند که وظيفه شان هم نيست و بعد از انتخابات هم تمام وعده ها به فراموشي سپرده مي شوند. الان هم به برخي ها که مشکلات محله را برطرف نمي کنند، گفته ايم که در انتخابات، اجازه تبليغ را در محله به آنها نمي دهيم. وقتي که جلوي مسجد حضرت علي اصغر (ع) ايستاده ايم وبوي تعفن به مشام مي رسد، يکي از اهالي مي گويد: آب خورهاي کوچک که به سمت دريا هدايت مي شوند ومسدود هستند به داخل دريا نمي ريزد و جمع مي شود وبوي تعفن اطراف مسجد علي اصغر(ع) به مشام مي رسد. وي مي گويد: قبلا روبروي فني وحرفه اي رستوران بود که صاحبش رفته و به مخروبه و محل تجمع معتادان شده است که در گذشته مردم براي تفريح مي رفتند بايد نخاله ها جمع شود تادر اين مکان خانواده ها وجوانان به تفريح و ورزش بپردازند.

مشکل سند

قريشي مي گويد: يکي از مشکلات اهالي به سند برمي گردد که برخي از اهالي به مسجد حضرت ابوالفضل (ع) مي آيند تا هيئت امنا پيگير رفع مشکل شان باشد.قبلاقرار بود براي املاک ساکنان هم سند صادر شود که محقق نشدوچندسال قبل هم اهالي جلوي استانداري تجمع کردند تا اين مشکل برطرف شود.خانه برخي از ساکنان سند دارد و مشاهده مي کنيم که سند ديگري بر روي سندملک شان صادر شده است. مسئول هيئت امناي مسجدحضرت ابوالفضل (ع) مي گويد:البته مسئولان استان و نماينده اداره ثبت نيز از طريق قرارگاه طرح تحول محلات به مسجد آمدند تا مشکل سند املاک محله را بررسي کنند. از آن طرف برخي ها، در بازديدشبانه کروکي محله کشيدند تا سند بگيرندکه شناسايي شدند.وي مي گويد: البته فعلا دادگاه هم راي داده است تا تعيين تکليف وضعيت محله، سند صادر نشود که بنظرم از سوء استفاده هاي احتمالي جلوگيري مي شود. اميدواريم که مشکلات اهالي در بخش سندزودتر برطرف شود. وي البته به موضوع زمين خواري توسط برخي سودجويان در سال هاي اخير اشاره مي کند که باعث بروز مشکلاتي براي اهالي شده است.

انتظار از دستگاه قضايي

برخي از ساکنان نخل ناخدا نيز مانند ساير محلات از مسئولان قضايي مي خواهند که از حق شان دفاع کنند. آنها مي گويند برخي ها در بندرعباس از قبل از انقلاب سندهايي را ارائه مي دهند که دهها هکتار را به نام خودشان ثبت کرده اند که مشخص نيست چه ميزان صحت دارد وبراي مردم و ساکنان در برخي مناطق مشکل ايجاد کرده اند. چطور اشخاصي 50،60 سال قبل و بيشتر از استان هاي ديگر آمده اند و بيابان هاي آن زمان روستاهاي بندرعباس را تصاحب کرده اند که بعد از بيش از نيم قرن برگشته اند و مدعي هستند که بيشتر اراضي و املاک اين شهر متعلق به آنهاست وبايستي چنين اسنادي باطل شوند. در اين سال ها هم برخي هم هرجايي که زمين خالي مي بينند ادعاي مالکيت مي کنند و مي خواهند املاک مردم حاشيه نشين را تصاحب کنند. آنها از آيت ا... رئيسي که بحمدا... از زمان انتصاب شان با مفاسد مبارزه و مقابله مناسبي داشته اند و محرومان را اميدوار کرده است انتظار دارند همانگونه که وعده داده بودند و ضرب الاجل يک ماهه تعيين کرده بودند، وضعيت اسناد محلات حاشيه اي تعيين تکليف شود و از حق شان دفاع کنند که اين محرومان دعاگوي شان هستند و يکي از اهالي مي گويند بنويسيد که مردم براي اين سيداولاد پيغمبر(ص) دعا مي کنند واميدوارم از حق محرومان و مستضعفان دفاع کند.

علی زارعی/دریا