دریا نیوزمدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان : چابک سازی رسانه ای از اهداف شورای اطلاع رسانی است

دریانیوز: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان در نخستین جلسه شورای اطلاع رسانی استان -چابک سازی رسانه ای با توجه به شرایط خاص کشور از دیگر اهداف شورا است و با توجه به اینکه دبیرخانه این شورا به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار شده است بدون تردید با ایجاد همبستگی در بین اهالی رسانه شاهد پویایی اطلاع رسانی در استان خواهیم بود

، 11:40   /   کد خبر: 34725   /   تعداد بازدید: 366


دریانیوز: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان در نخستین جلسه شورای اطلاع رسانی استان -چابک سازی رسانه ای با توجه به شرایط خاص کشور از دیگر اهداف شورا است و با توجه به اینکه دبیرخانه این شورا به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار شده است بدون تردید با ایجاد همبستگی در بین اهالی رسانه شاهد پویایی اطلاع رسانی در استان خواهیم بود.

 رضا کمالی زرکانی در خصوص این شورا گفت : شورای اطلاع رسانی استان دارای دوازده عضو است که وظیفه سیاستگذاری خبری و رسانه ای همه رویدادهای استان را بر عهده دارد. وی افزود : چابک سازی رسانه ای با توجه به شرایط خاص کشور از دیگر اهداف شورا است و با توجه به اینکه دبیرخانه این شورا به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار شده است بدون تردید با ایجاد همبستگی در بین اهالی رسانه شاهد پویایی اطلاع رسانی در استان خواهیم بود.مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان اضافه کرد: لازمه تاثیرگذاری شورای اطلاع رسانی این است که بالاترین مقام دستگاه که عضو شورا می باشد در جلسات شرکت کند.
  کمالی زرکانی به جایگاه ویژه هرمزگان در اطلاع رسانی کشور اشاره کرد و بیان داشت : در هر ماه شاهد چندین خبر ویژه و گسترده از استان هرمزگان در سطح کشور و بین الملل هستیم و مدیریت این فضای رسانه ای و مشخص کردن چشم انداز اطلاع رسانی استان از طریق این شورا صورت می گیرد و همه ادارات و رسانه ها مقید به پیروی از مصوبات این شورا هستند.در ادامه این نشست اعضای حاضر به بیان نظرات و بیان راهکارها پرداختند.