دریا نیوزجراره رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس شد

دریا نیوز: هیئت رئیسه سال سوم دوره پنجم شورای اسلامی شهر بندرعباس انتخاب شدند

، 09:51   /   کد خبر: 34647   /   تعداد بازدید: 375


دریا نیوز: هیئت رئیسه سال سوم دوره پنجم شورای اسلامی شهر بندرعباس انتخاب شدند.

جلسه  132  شورای اسلامی شهر بندرعباس با دستور کار انتخابات هئیت رئیسه سال سوم دوره پنجم شورای اسلامی شهر بندرعباس برگزار شد.

در این جلسه کاندیدهای پست ریاست: فاطمه جراره، مجید عسکری زاده و جواد بلارک بودند که جراره با کسب 6 رای بر کرسی ریاست نشست.گفتنی است: عسکری زاده 5رای کسب کرد و بلارک رایی نیاورد. تنها کاندید پست نایب رئیس، فرزانه آرامش بود که 8رای از 11رای را کسب نمود.


کاندیدهای سمت منشی اول بلارک و حیدری زاده بودند که حیدری زاده به نفع بلارک کنار رفت که  بلارک با کسب 9رای از 11رای بر این مسند نشست و تنها کاندید پست منشی دوم فیصل دانش بود که 9رای از 11رای را کسب کرد. بازهم تنها کاندید سمت سخنگوی شورا فیصل دانش بود که با کسب 9رای  از 11 رای به عنوان سنخگوی شورای اسلامی شهر بندرعباس انتخاب شد.


 در پایان رای گیری فیصل دانش رئیس سال دوم دوره پنجم شورای اسلامی شهر خطاب به هیئت رئیسه جدید،گفت:  هیئت رئیسه جدید یکسال فرصت دارد که این مدت به سرعت می‌گذرد و بهتر است در شورا به جای لجبازی و مخالفت ها کار مردم را بیشتر راه بیندازیم.

وی افزود: در یکسال اخیر تنش های زیادی داشتیم و امیدوارم تنش ها کم شود چراکه هرچه تنش ها بیشتر باشد، کارایی شورا کمتر می شود.
  دانش ضمن آرزوی موفقیت برای تک تک اعضای شورا تاکید کرد: سعی کردم در مدت این یکسال شورا را آرام نگه دارم و این نهاد مردمی را در حد توانم قانونمند اداره کنم.

وی افزود: در هر کرسی ای که باشم سعی میکنم بهترین خود را ارائه دهم.
 اسماعیل بواشه، عضو شواری اسلامی شهر بندرعباس؛ ضمن تبریک به هیئت رئیسه کنونی از هیئت رئیسه پیشین تشکر کرد و افزود: جراره دومین بانویی است که بر کرسی ریاست شورای شهر بندرعباس نشست.

احمد عامری، عضو شواری اسلامی شهر بندرعباس، در این جلسه گفت: شورا قائل به فرد نیست بلکه قائل به جمع است و در نهایت تصمیم جمعی می گیریم و هدف نهایی خدمت به مردم است.رضا حیدری زاده، عضو شواری اسلامی شهر بندرعباس به اعضای شورا توصیه کرد این رقابت را فراموش کنند و رسیدگی به امور شهر و مردم بندرعباس که لایق بهترین ها هستند را اولویت قرار دهند.وی افزود: باید سعی کنیم در سال پیش رو مصوبات خوبی به نفع مردم داشته باشیم.


اسلام باوقار، عضو شواری اسلامی شهر بندرعباس که ضمن شمارش آرای خانم آرامش زمانی که رای های سفید شمرده
می شد تاکید کرد که من به آرامش رای سفید دادم در پیام تبریک خود گفت: صرفا به جراره تبریک می گویم چرا که وی استحقاق این سمت را دارد.


  کیانوش جهانبخش، عضو شواری اسلامی شهر بندرعباس، ضمن تبریک به هیئت رئیسه جدید از هیئت رئیسه پیشن نیز تشکر کرد و افزود: به جراره تبریک می گویم  و او همکار 6ساله ما در شورا است و در هر صورت و به هر طریقی توانست رئیس شورا شود و انتخاب رئییس به معنای پیروزی گروهی بر گروه دیگر نیست و اگرچه ما در اقلیت قرار گرفتیم ولی بازهم تلاش می کنیم اثرگذار باشیم.