دریا نیوزادارات خوش حساب باشند

دریا نیوز: مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی هرمزگان در نشست سرپرست معاون سیاسی امنیتی هرمزگان با روابط عمومی دستگاه های اجرایی از مدیران خواسته است تا نسبت به پرداخت مطالبات نشریات اقدام کنند

، 12:51   /   کد خبر: 33845   /   تعداد بازدید: 178


دریا نیوز: مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی هرمزگان در نشست سرپرست معاون سیاسی امنیتی هرمزگان با روابط عمومی دستگاه های اجرایی از مدیران خواسته است تا نسبت به پرداخت مطالبات نشریات اقدام کنند.

از یک طرف از مدیرکل ارشاد که همواره تلاش کرده است حامی نشریات باشد واز حقوق شان دفاع کند، تشکر وقدردانی می کنیم وانتظار داریم ادارات نیز نسبت به تسویه مطالبات خود ظرف مدت یک ماه که در فاکتورهای صادره از ارشادنیز درج شده است؛اقدام نمایند.

متاسفانه بیشتر دستگاه های اجرایی در استان،پرداخت مطالبات نشریات را اولویت دست چندم و در ردیف های انتهایی جدول پرداخت بدهی ها می دانند وگویا متوجه نیستند که نشریات وبخصوص روزنامه های استان که هرکدام دهها پرسنل در دفاترشان مشغول به فعالیت هستند و از آن طرف هزینه های کاغذ،چاپ، آب،برق، تلفن و...دارند وهرشماره از روزنامه ای چندین میلیون تومان هزینه دربردارد و عدم پرداخت هزینه آگهی ها توسط ادارات باعث افزایش بدهی های نشریات به چاپخانه، تعویق در پرداخت حقوق و... شده است و روند انتشار روزنامه را با بحران مواجه کرده است.روزنامه های کشوری که در واقع بنگاه های اقتصادی هم بودند؛اما به دلیل مشکلات اقتصادی مجبور به تعدیل نیرو،کاهش صفحات نشریه و... شدند و این وضعیت فشار بیشتری را بر نشریات استانی وارد کرده است و تداوم این روند و عدم چاره اندیشی توسط متولیان و از آن طرف عدم پرداخت مطالبات نشریات توسط دستگاه های اجرایی باعث شد در ماه های اخیر حتی برخی از نشریات نتوانند چاپ کنند وتعطیلی آنها در آینده ای نه چندان دور، دور از انتظار نیست.

موضوع دیگر این است که برخی از ادارت نیز به بهانه نداشتن کد اقتصادی نشریات از پرداخت مطالبت شان خودداری می کنند وعلی رغم اینکه مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان نیز بارها در مصاحبه های خود اعلام کرده است نشریاتی که به عنوان شخصیت حقیقی هستند ،نیازی به کداقتصادی ندارند وبا شماره ملی امورات مالی وپرداخت مطالبات شان قابل انجام است که متاسفانه این موضوع همچنان لاینحل مانده است ونیاز است که ارشاد وامورمالیاتی بصورت مکتوب این موضوع را به دستگاه های اجرایی اعلام نمایند.

دستورالعمل جدید شیوه توزیع آگهی های دستگاه های اجرایی توسط ارشاد باعث می شود که محدودیت ها برای ادارات ونشریات افزایش یابد و از اداره کل ارشاد انتظار می رود که با دید باز ودرنظرگرفتن تمامی جوانب نسبت به اجرای این دستورالعمل اقدام نماید ونکته نظرات اهالی رسانه را نیز در اجرای آن مدنظر قرار دهد وتفاسیرش از نحوه اجرای دستورالعمل در جهت حفظ منافع نشریات باشد تا آنها بتوانند به حیات شان هرچند به سختی ادامه دهند واجرای دستورالعمل جدید توزیع آگهی منجر به فشردن گلوی نشریات وخفگی وتعطیلی آنها نشود.

علی زارعی/دریا