دریا نیوزچه کسي پاسخگوست؟ شهروندان قرباني دعواي سگ ها ومسئولان

دریانیوز: درحالي بي تفاوتي مسئولان نسبت به جمع آوري سگ هاي ولگرد در مناطق مختلف استان منجر به قرباني شدن شهروندان شده است که چند روز پيش نيز کودکي درقشم جان خود را از دست داد و دعواهاي مسئولان همچنان بر سر اينکه کدام دستگاه اجرايي مسئوليت جمع آوري سگ ها را برعهده دارد ادامه دارد و سگ ها باخيالي راحت زادو ولد مي کنند و افزايش جمعيت شان ادامه دارد و گويا از بي تفاوتي مسئولان نسبت به آنها، اين درندگان شادند ومردم هم در نگراني مانده اند.

، 07:55   /   کد خبر: 33682   /   تعداد بازدید: 125


دریانیوز: درحالي بي تفاوتي مسئولان نسبت به جمع آوري سگ هاي ولگرد در مناطق مختلف استان منجر به قرباني شدن شهروندان شده است که چند روز پيش نيز کودکي درقشم جان خود را از دست داد و دعواهاي مسئولان همچنان بر سر اينکه کدام دستگاه اجرايي مسئوليت جمع آوري سگ ها را برعهده دارد ادامه دارد و سگ ها باخيالي راحت زادو ولد مي کنند و افزايش جمعيت شان ادامه دارد و گويا از بي تفاوتي مسئولان نسبت به آنها، اين درندگان شادند ومردم هم در نگراني مانده اند.

   به گزارش خبرنگار دريا؛ چندسال قبل در جلسات هفتگي احمد مرادي فرماندار اسبق بندرعباس با مديران شهري، جمع آوري سگ ها در سطح شهر به عنوان يکي از دغدغه هاي ايشان بود و در اين جلسات اين موضوع مورد بحث و بررسي قرار مي گرفت و جمع آوري وپاکسازي سگ ها هم اولويت بود و شهر در آرامش بسر مي برد که با رفتن وي از فرمانداري، سگ ها با آسودگي خاطر به افزايش نسل ادامه دادند و هرچند در يکي دوسال اخير گهگاهي اخباري از جمع آوري تعدادي از سگ ها از مناطق مختلف شهر بندرعباس شنيده مي شد؛ اما گويا سرعت زادو ولد سگ ها از اقدامات مسئولان سبقت گرفته و مسئولان ومتوليان هم اين سبقت را نديدند ويا برايشان چندان مهم نبود.اتفاقا چند روز قبل که بايکي از مديران کل استان نيز گفتگومي کردم، اشاره اي داشت به اين موضوع که خودش نيز چندروز پيش در يکي از خيابان هاي اصلي شهر در حال پياده روي بوده است که تعدادي سگ به سمتش مي آيند و وي بلافاصله سنگي را به سمت شان پرتاب مي کند وآنها متواري مي شوند و خودش مي گفت که اگر خانم يا کودک ونوجواني با چنين صحنه اي مواجه مي شد؛ مشخص نبود چه اتفاقي رخ مي داد؟ اين استان که درايام مختلف پذيراي ميهمانان زيادي از مناطق مختلف کشور مي باشد وگاهي نيز از خارج کشور نيز گردشگراني وارد استان مي شوند که مشاهده چنين صحنه هايي؛ خاطراتي ناخوشايند را در ذهن شان ثبت خواهد نمود وضرورت دارد متوليان مربوطه نسخه اي شفابخش را براي اين درد بي امان بپيچند تا بيش از اين جان و آرامش شهروندان به مخاطره نيفتند. مردم از اين وضعيت نيز بشدت نگرانند وخواستار توجه بيشتر مسئولان نسبت به اين موضوع وچالشي که درحال تبديل شدن به بحران مي باشد؛ داشته باشند و نياز است از بروز «بحران سگ» در هرمزگان و شهربندرعباس جلوگيري شود.

* گلايه هاي شهروندان

   خانم احمدپور يکي از شهروندان بندرعباسي است که مي گويد هرموقع خودم يا دختر وپسر کودک ونوجوانم به بيرون مي رويم؛از اين نگرانيم که با گله هاي سگ مواجه شويم. يک روز که به ساحل پشت استانداري در پارک دولت رفته بوديم ، بيش از سي چهل قلاده سگ را مشاهده کرديم که تعدادي از آنها به طرف فرزندانم که در ساحل در حال بازي کردن بودند، آمدند و بچه هايم با جيغ و داد به سمت من فرار کردند و مردم به فريادمان رسيدند. تا چندشب دخترکوچک ترم کابوس سگ ها را مي ديد واز خواب وحشت زده مي پريد. بعد از آن هميشه مي گويند که به دريا نرويم که پر از سگ است وما مي ترسيم.   ساعدپناه شهروند ديگري است که مي گويد با اين وضعيت آبروي مان در تعطيلات نوروزي رفت. تعدادي ميهمان از استان هاي ديگر داشتم که آنها از مشاهده سگ ها در کوچه ها وخيابان ها تعجب مي کردند که چرا اين وضعيت در شهر بندرعباس وجود دارد و اقدام مناسبي هم نمي شود.يکي از آنها مي گفت تاکنون در هيچ شهري چنين صحنه هايي را مشاهده نکرده ام. فقط سگ گله ديده بودم ويا سگ هايي که برخي ها همراهشان و در خودرو و... به اين طرف و آن طرف مي برند.اما اينکه در شهري تجاري و اقتصادي در تمام خيابان ها وکوچه هايش سگ ها به راحتي و آزادانه وجود داشته باشد و گاهي متوجه مي شدم که تعداد سگ ها از عابران در برخي خيابان ها بيشتر است که واقعا بي تفاوتي مسئولان برايم جاي سئوال داشت.يکي از ساکنان محله کمربندي هم به بستري شدن يکي از آشناهايش در سال گذشته در بيمارستان بخاطر گاز گرفتن سگ ومبتلابه بيماري هاري مي گويد و از مسئولان شهري واستاني مي خواهد که براي رفع اين چالش چاره اي اساسي بينديشند.وي با طنز هشداري مي گويد: ديديم وشنيدم که الاغ ها را سربريدند ودر بازار گراني گوشت وارد کردند که برخي دستگيرشدند وبايد حواسمان باشد که باتوجه به ازدياد سگ ها در شهر، افرادي از اين فرصت سوء استفاده نکنند و اين شوخي به موضوعي جدي تبديل نشود.

برخي ديگر از شهروندان نيز از وجود سگ و گاهي گاودر برخي ميادين شهر ازجمله در ميدان ترمينال، وجود موش ها وسگ در پارک ها،ساحل و... بشدت گلايه مند وخواستار اقدام فوري مسئولان جهت رفع اين چالش امروز وبحران فردا شدند تا امنيت در خيابان ها، کوچه ها، سواحل و... حاکم شوند و جاني از دست نرود و ... .