دریا نیوزتوسط مدیر عامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان؛میزان آبگیری سد استقلال و شمیل ونیان اعلام شد

دریانیوز:مدیر عامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان گفت:میزان آبگیری سد استقلال 95میلیون مترمکعب و سدشمیل ونیان 6 میلیون مترمکعب است.

، 10:29   /   کد خبر: 33676   /   تعداد بازدید: 171


دریانیوز:مدیر عامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان گفت:میزان آبگیری سد استقلال 95میلیون مترمکعب و سدشمیل ونیان 6 میلیون مترمکعب است.

هوشنگ ملایی افزود: این درحالی است که سد میناب 250میلیون مترمکعب و شمیل ونیان 46میلیون مترمکعب ظرفیت دارند.

وی اظهارداشت: این درحالیست که نیاز آبی استان در بخش کشاورزی یک ونیم میلیارد مترمکعب و برای شرب 170 میلیون مترمکعب می باشد.

ملایی خاطرنشان کرد: اولویت اول دولت در بخش آب، شرب است و اولویت بعدی در بخش صنعتی به دلیل اشتغال زایی آن است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان گفت: از منابع آب زیرزمینی میناب بیش از دوسال استفاده و انتقال به بندرعباس داده نشده است.

وی استحصال از آبشیرینکن را بسیار گران خواند و افزود: مردم هم بخشی از این هزینه رابایستی پرداخت کنند.

ملایی اظهارداشت:سه میلیارد مترمکعب بیلان منفی آب زیرزمینی داریم.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان گفت: میزان بارش درازمدت 51ساله 183میلی متر و متوسط بارندگی از ابتدایی سال تاکنون 155میلی متر و نسبت به دوره درازمدت 9درصد رشد ونسبت به سال گذشته هم 230درصد رشد داریم.

وی خاطرنشان کرد : در بارندگی روز های اخیر، بستک با 77 میلی متر بیشترین بارش و در جاسک با 7.6 میلی متر، کمترین میزان بارش را داشته ایم.

ملایی اظهارداشت : در سال آینده سد سرنی باظرفیت 60 میلیون مترمکعب، طرح ساماندهی رودخانه رویدر، انتقال آب از چشمه سبزپوشان حاجی آباد باپیشرفت 75درصد فعلی و سرمایه گذاری 25 میلیارد تومانی و بهره مندی 700هکتار از اراضی پایین دست و جلوگیری از هدر رفت 30درصدی آب به بهره براری می رسد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان افزود: همچنین فاز دوم شبکه مرکزی میناب به مساحت دو هزار مترمکعب ، طرح انتقال آب به بخش یکدار جاسک برای تحت پوشش قرار گرفتن 1500 هکتار اراضی و سد تغذیه دشت لاور میستان با 9میلیارد تومان نیز در سال آینده به بهره برداری می رسد.

وی خاطرنشان کرد: 36نقطه برای احداث سدهای کوچک با ظرفیت 500 هزارمترمکعب تا شش میلیون مترمکعب شناسایی شده اند.