دریا نیوزسلام برفرشتگان آسمان دانش

دريانيوز : سلام برفرشتگان آگاهي وروشني كه با حضورنابشان دنياي ظلماني ما را روشنتر  از خورشيد تابان نموده اند...
، 19:59   /   کد خبر: 3194   /   تعداد بازدید: 139


دريانيوز : سلام برفرشتگان آگاهي وروشني كه با حضورنابشان دنياي ظلماني ما را روشنتر  از خورشيد تابان نموده اند. سلام بر آناني كه ضريح سبزدانايي را در آغوش كشيدند و غباركينه را از آينه سينه ها ستردند.
    سلام برشما كه دستان گل افشانتان ازباغ آسمان ستاره هاي كوچك مي چيند به زمينيان عرضه مي دارد.اينك درآستانه روز معلم فلك برآستان تو اي معلم عزيز سر مي سايد و شكرگزار طراوت بخشي تو برگلزار علم ودانش است. روز معلم بعنوان روز تجليل از ايثارگران عرصه دانايي وصاحيان انديشه و قلمي است كه افتخارشان برقداست قلم است وصداقت راستين گفتارشان
مي باشد. در هر جامعه كه مقام ومنزلت معلم پاس داشته شود بي شك از دل آن فرهيختگان ونام آوراني ظهور كرده اند كه آوازه نام ونشانشان د رتاريخ ماندگار شده است.
   با وجودي كه در كشور ما همه جايگاه و نقش معلم و تاثيرگذاري او را بر نسل جوان و آينده ساز مملكت به خوبي مي‌دانند ولي متاسفانه تاكنون به حقوق و شان اين قشر آ ن گونه كه بايد و شايد توجه نشده است  . معلمان علاوه برارايه وانتقال دانشهاي مختلف، به عنوان مربيان تربيتي نقش عمده‌اي در تربيت نسل جوان و آينده‌ساز كشور برعهده دارند .
 بايد گفت هرگز روزهاي درس و مكتب فراموش شدني نبوده  حتي اگر چند سال از آن بگذرد. در ميان روزهاي تحصيل، روز معلم ويژگي خاصي دارد. هم براي معلمان عزيز است و هم براي دانش آموزان چون در اين روز معمولاً عواطف زيبايي رد و بدل مي شود و گاه صحنه هاي بي بديلي خلق مي شود. شنيدن خاطراتي از روز معلم قطعاً شنيدني و خواندني است.   معلم، ايمان را بر لوح جان و ضميرهاي پاك حك مي كند و نداي فطرت را به گوش همه مي رساند. غدغه معلم هميشه اين است كه حيات بشر، بر مدار ارزش ها و كرامت انساني بچرخد و شناخت مكتب و معلم همت اساسي آدمي با شد و هيچ بيگانه اي را مجال تجاوز به فرهنگ ارزشي دين و ميهن فراهم نيايد واين مهم با انديشه توانگر وتلاش محجورانه اوست كه ابدي وماندگار مي ماند.
    اميداست پاسداشت مقام ومنزلت معلمان عزيز اين مرزو بوم وارج نهادن به خواسته هاي آنان فقط مختص به روز خاصي نبوده و فرشتگان آسمان علم ودانايي را در تمامي ثانيه ها به خاطر داشته باشيم.

فروغ مسلم زاده