دریا نیوزعوامل خطرساز در خفگي كودكان

، 03:02   /   کد خبر: 2959   /   تعداد بازدید: 630


  دريانيوز :خفه‌شدن در كودكان كم‌سن اغلب ناشي از غذاهايي است كه براي آنها مناسب نيست، يا به نحو مناسب تكه‌تكه و آماده نشده است.غذاهايي كه سفت و گرد هستند از اين لحاظ بيشترين خطر را براي كودكان دارند، و بايد يا به دقت قطعه‌قطعه شوند يا اصلاً به كودك داده نشوند.
از جمله غذاهايي كه بيشترين خطر خفگي در كودكان كم‌سن را دارند مي‌توان به اينها اشاره كرد:

هات‌داگ يا قطعات بزرگ سوسيس و ساير گوشت‌هاي آماده.
مغز‌هاي خوراكي مانند بادام و فندق و تخمه‌ها.
مكعب‌ها يا تكه‌هاي پنير.
دانه كامل انگور و سبزي‌هاي خام.
پاپ‌كورن.
آب‌نبات‌هايي كه سفت و چسبنده هستند و آدامس.
كره بادام‌زميني.