دریا نیوزداروي جديد مقابله با ايدز اميدواركننده است

، 02:08   /   کد خبر: 2941   /   تعداد بازدید: 771


دريانيوز : محققان اعلام كردند يك داروي جديد براي مقابله با ويروس عامل بيماري ايدز، (اچ.آي.وي) در جريان آزمايش‌ها در تركيب با يك داروي موجود نتايج اميدواركننده اي به بار آورده است.
به گزارش روز شنبه پايگاه اينترنتي دويچه‌وله (راديو آلمان)،
"داروناوير" (‪ (Darunavir‬همراه با يك داروي موجود ضدويروسي به نام "ريتوناوير" توسط تيمي از محققان اسپانيايي به بيماراني كه در مراحل پيشرفته آلودگي به اچ.آي.وي بودند، تجويز شد.
از آنجا كه داروهاي ضد اچ.آي.وي پس از چند سال به دليل افزايش مقاومت ويروس اثر خود را از دست مي‌دهند، لزوم ساخت داروهاي تازه حياتي است.
داروناوير يك نوع تازه "سدكننده پروتيز" از دسته داروهايي است كه از طريق انسداد آنزيم پروتيز مانع تكثير اچ.آي.وي مي‌شوند.
براي يك دسته از بيماران مورد مطالعه تركيبي از داروهاي موجود و براي دسته‌اي ديگر همين تركيب به اضافه دو دوز روزانه داروناوير و ريتوناوير تجويز شد.
پژوهشگران پس از ‪ ۴۸‬هفته تاثير داروها را با اندازه‌گيري ميزان مواد ژنتيكي اچ.آي.وي (آر.ان.اي) در خون بيماران ارزيابي كردند و دريافتند كه در ‪ ۶۱‬درصد كساني كه داروهاي تازه را مصرف مي‌كردند، ميزان ويروس ‪ ۱۰‬بار كاهش يافت، درحالي كه اين موضوع تنها براي ‪ ۱۵‬درصد اعضاي گروه ديگر صادق بود.
ميزان اچ.آي.وي خون تقريبا نيمي (‪ ۴۵‬درصد) از كساني كه تركيب داروناوير ريتوناوير را دريافت كرده بودند، به كمتر از ‪ ۵۰‬كپي در هر يك ميلي ليتر خون، يعني كمترين ميزان قابل ضبط، كاهش يافت.
اين موضوع تنها در مورد ‪ ۱۰‬درصد اعضاي گروه ديگر صادق بود.
همچنين شمار سلول‌هاي كليدي سيستم مصون‌سازي بدن موسوم به "سي دي ‪ "۴‬در بيماراني كه تركيب تازه را دريافت كردند به طور متوسط ‪ ۱۰۲‬سلول در ميكروليتر افزايش يافت، درحالي كه اين رقم براي گروه ديگر تنها ‪ ۱۹‬سلول در ميكروليتر بود.
مطالعات قبلي نشان داده كه فقط ده درصد بيماران (مصرف‌كننده داروهاي تركيبي معمول) كه شمار "سي دي ‪ "۴‬خون آنها به اندازه بيش از ‪ ۱۰۰‬سلول در ميكروليتر افزايش مي‌يابد، به ايدز مبتلا شدند يا ظرف سه سال در گذشتند.
در مقايسه، ‪ ۸۵‬درصد كساني كه شمار "سي دي ‪ "۴‬خون آنها كمتر از ‪ ۲۵‬سلول در ميكروليتر افزايش يافت، مبتلا به ايدز شدند يا در مدت مشابه زماني درگذشتند.