دریا نیوزسيگاريها بيشتر از ديگران مرخصي استعلاجي مي‌گيرند

، 22:54   /   کد خبر: 2935   /   تعداد بازدید: 569


دريانيوز : سيگاري ها بطور ميانگين ساليانه هشت روز بيشتر از همكاران غيرسيگاري خود مرخصي استعلاجي مي‌گيرند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه ، در اين مطالعه اطلاعات مربوط به غيبت از محل كار بيش از ‪ ۱۴‬هزار كارگر سوئدي به علت بيماري طي سالهاي ‪ ۱۹۸۸‬تا ‪ ۱۹۹۱‬بررسي شد.
در اين گروه نمونه ميانگين روزهاي مرخصي استعلاجي ‪ ۲۵‬روز بود. ‪ ۲۹‬درصد اين افراد سيگار مي‌كشيدند.‪ ۲۶‬درصد قبلا سيگاري بوده‌اند و ‪ ۴۵‬درصد هيچگاه سيگار نكشيده اند.
سيگاري ها بطور متوسط هر سال ‪ ۳۴‬روز به علت بيماري از محل كار خود غيبت مي‌كنند.غير سيگاري ها ‪ ۲۰‬روز مرخصي استعلاجي مي‌گيرند و كساني كه قبلا سيگاري بوده‌اند ‪ ۲۵‬روز در سال به علت بيماري در سر كار خود حاضر نمي‌شوند.
پس از در نظر گرفتن عواملي مانند مسائل اجتماعي اقتصادي ، مصرف الكل و چاقي مشخص شد سيگاري ها 8 روز بيشتر از غيرسيگاري ها مرخصي استعلاجي مي‌گيرند.
سوئد در بين كشورهاي صنعتي بالاترين ميزان غيبت از محل كار به علت بيماري را دارد.
براساس جديدترين آمار سازمان توسعه و همكاري اقتصادي ، سوئد ساليانه ‪ ۲۵‬روز كاري را به ازاي هر فرد شاغل به علت بيماري از دست مي‌دهد.اين ميزان در آمريكا ‪ ۹‬روز است.
اين شواهد نشان مي‌دهد استعمال دخانيات تاثير روشني بر بهره وري در سوئد دارد.