دریا نیوزکاهش‌ کانون‌ هاي‌ آنفلوانزاي‌ مرغي‌ در سال‌ 2007‌

، 21:44   /   کد خبر: 2933   /   تعداد بازدید: 585


 دريانيوز : سازمان‌ خواربار و کشاورزي‌ ملل‌ متحد فائو از کاهش‌ کانون‌ هاي‌ آنفلوانزاي‌ حاد پرندگان‌ خبر داد اما در عين‌ حال‌ اعلام‌ کرد شيوع‌ اين‌ بيماري‌ در مکان‌ هايي‌ که‌ تدابير پاکسازي‌ با شکست‌ مواجه‌ شده‌ است‌ ادامه‌ دارد.
‌ به‌ گزارش‌ خبرگزاري‌ فرانسه‌ ، فائو با تصريح‌ اينکه‌ در سال‌ 2006 کانون‌ هايي‌ در 53‌ کشور مشاهده‌ شده‌ است‌ درحالي‌ که‌ در سال‌ 2007‌ فقط 17‌ کانون‌ گزارش‌ شده‌ است‌ اعلام‌ کرد در مجموع‌ روند شيوع‌ اين‌ ويروس‌ رشد منفي‌ داشته‌ است‌.
‌ از سوي‌ ديگر فائو هشدار داد مصر ‌ اندونزي‌ و نيجريه‌ هنوز موفق‌ به‌ ريشه‌ کني‌ اين‌ بيماري‌ نشده‌ اند که‌ به‌ اين‌ ترتيب‌ به‌ ذخاير اين‌ ويروس‌ تبديل‌ شده‌ اند‌ بنابراين‌ بيم‌ ان‌ مي‌ رود که‌ اين‌ بيماري‌ به‌ ساير کشورها سرايت‌ کند‌.
اين‌ نهاد وابسته‌ به‌ سازمان‌ ملل‌ متحد اعلام‌ کرد باوجود پيشرفت‌ هاي‌ چشمگير در مبارزه‌ با طرح‌ جهاني‌ مبارزه‌ با ويروس‌ H5N1‌ آنفلوانزاي‌ پرندگان‌ اين‌ بيماري‌ همچنان‌ به‌ گسترش‌ در کشورها و مناطقي‌ که‌ تدابير پاکسازي‌ با شکست‌ مواجه‌ شده‌ است‌ ادامه‌ مي‌ دهد.‌