دریا نیوزويروس جديد آنفلوانزا در برابر دارو مقاوم است

، 21:42   /   کد خبر: 2932   /   تعداد بازدید: 798


دريانيوز : گونه‌هاي جديد ويروس آنفلوانزا در برابر داروهايي كه پزشكان براي جلوگيري از همه‌گيري اين بيماري به آنها اميد بسته‌اند مقاومت نشان مي‌دهند. به گزارش خبرگزاري فرانسه ، پژوهشگران ژاپني اثر بخشي داروهاي «‪«oseltamivir‬و «zanamivir‬» با نامهاي تجاري تاميفلو و رلنزا را به هنگام شيوع آنفلوانزاي نوع بي‌در زمستان سال ‪ ۲۰۰۵‬بررسي كردند.
آنها نتايج اين مطالعه را در مجله انجمن پزشكي آمريكا منتشر كردند.آنفلوانزاي نوع «بي‌با» شيوع ساليانه و افزايش مرگ و مير جهاني اين بيماري مرتبط است و داروهاي «تاميفلو» و «رلنزا» در ژاپن بيشتر از هر جاي ديگري در جهان براي درمان اين بيماري مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
محققان در يكي از ‪۷۴‬كودكي (‪ 1.4‬درصد) كه با «تاميفلو» تحت درمان قرار گرفتند يك گونه ويروس با كاهش حساسيت در برابر دارو شناسايي كردند.
اين ويروس در ‪۴۲۲‬بيماري كه تحت درمان قرار نگرفتند جدا شد و كاهش حساسيت به رلنزا ، تاميفلو يا هر دو آنها در ‪ ۷‬ تن از بيماران (‪ 1.7‬درصد) مشاهده شد.
«تاميفلو» ساخت شركت «روشه»سوييس و «رلنزا» ساخت شركت داروسازي «گلاسكواسميت‌كلاين» انگليس است. از هر دو اين داروها براي پيشگيري و درمان آنفلوانزا استفاده مي‌شود.
برخي موارد مقاومت در برابر تاميفلو در موارد آنفلوانزاي نوع آ كه معمولا در شروع فصل شيوع اين بيماري بروز مي‌كند مشاهده شده است اما در مورد آنفلوانزاي نوع «بي با» واكنش هاي آن اطلاعات اندكي در دسترس بوده است.
ظهور آنفلوانزاي نوع بي‌مقاوم در برابر دارو نشانگر اهميت كنترل مداوم گونه‌هاي ويروس‌ها و بازنگري در سياست استفاده از داروهاي ضد ويروسي است.