دریا نیوزضرورت كاهش تولد نوزادان دوقلو به روش لقاح مصنوعي IVF

، 21:16   /   کد خبر: 2929   /   تعداد بازدید: 795


 


دريانيوز : دو قلو زايي به روش IVF به علت خطراتي كه براي مادر و نوزادان دارد بايد كاهش يابد.
به گزارش بي بي سي ، محققان مي گويند اين روش تعداد چند قلوزايي را افزايش داده است بطوريكه 40 درصد موارد دوقلو هستند اما بسياري از نوزادان هم نارس متولد مي شوند.
حداقل نيمي از دوقلوها نارس و با وزن كمتر از وزن طبيعي متولد مي شوند.اين نوزادان در چند ماه اول زندگي به مراقبت ويژه نيازمندند و بيشتر در معرض خطر ضعف سلامت در طول زندگي قرار مي گيرند.
شانس ناتواني هاي شديد مانند فلج نخاعي نيز در اين دوقلوها بيشتر است.
به گفته محققان اين خطرات و نيز خطر مرگ نوزادان از اين طريق قابل اجتناب است.آخرين ارزيابي ها نشان داده است هر ساله تعداد زيادي از بارداري هايي كه از طريق لقاح مصنوعي IVF صورت مي گيرد منجر به مرگ نوزادان دوقلو مي شود و اين مشكل نبايد ادامه پيدا كند.
اكثر متخصصان نازايي از تغيير اين وضع حمايت مي كنند و برخي كلينيك ها سعي دارند تعداد كاشت فقط يك جنين را آغاز كرده اند.