دریا نیوزيكي از گونه‌هاي شقايق ماهيان براي اولين بار در ايران تكثير شد

، 22:12   /   کد خبر: 2174   /   تعداد بازدید: 632


 دریانیوز : يك دانشجوي واحد علوم تحقيقات دانشگاه آزاد براي نخستين بار در ايران موفق به تكثير گونه جديدي از شقايق ماهيان خليج فارس در محيط آزمايشگاهي شد.
به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومي واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي، "كيوان حضايي" دانشجوي دكتري بيولوژي دريا در خصوص بررسي هاي خود در اين زمينه گفت شقايق ماهيان متعلق به راسته ‪،PERCIFORMES‬ بزرگترين و متنوع‌ترين راسته ماهيان مهره داران استخواني و خانواده پر جمعيت ‪ Pomacentridae‬هستند.
وي افزود از حدود ‪ ۲۹‬گونه شقايق ماهي شناسايي شده در سطح جهان ‪۲۸‬ گونه متعلق به جنس ‪ Amphiprion‬و تنها يك گونه متعلق به جنس ‪ Premnas‬است.
حضايي كه براي انجام تحقيقات خود يك استخر مصنوعي احداث كرده است، گفت اين ماهي‌ها جزو پرطرفدارترين، بهترين و زيباترين آبزيان زيستي محسوب مي‌شوند و تكثير آنها در محيطهاي مصنوعي علاوه بر كاستن فشار موجود روي ذخاير طبيعي، انجام مطالعات آزمايشگاهي در مورد آنها را ميسر مي‌سازد و باعث درآمد زايي و اشتغال زايي مي‌شود.
به گفته حضايي تكثير و پرورش شقايق ماهي، پيچيدگي‌ها و دشواريهاي خاص خود را دارد و اين تكثير در محيط آزمايشگاهي براي اولين بار در خاورميانه آسياي ميانه و غربي صورت گرفته است.
وي افزود در اين بررسي با توجه به وجود شقايق‌هاي دريايي در سه حوزه لارك، فارور و كيش ، اين نقاط به عنوان ايستگاههاي نمونه برداري انتخاب شدند و زمان صيد اين آبزيان اواخر شهريور تعيين شد زيرا مشاهدات و تجربيات قبلي حاكي از آن است كه در اين زمان شمار شقايق ماهيان به اوج خود مي‌رسد.
شناسايي نمونه‌ها پس از بررسي ويژگي‌هاي دخيل در اين امر با كليدهاي شناسايي معتبر ماهيان مانند كليدهاي شناسايي سازمان خواربار جهاني (‪(FAO‬ در منطقه ‪ ۵۱(‬منطقه شمال غرب و غرب اقيانوس هند) و كتاب ماهيان دريايي اسميت مورد ارزيابي و شناسايي قرار گرفت.
حضايي افزود نتيجه بررسي، شامل شناسايي دو گونه ‪Amphiprion sebae‬ و ‪ Amphiprion clarkii‬در آبهاي خليج فارس بود، گونه ‪ A.clarkii‬قبلا در اين منطقه گزارش شده ولي گونه ‪ A.sebae‬بصورت دقيق گزارش نشده بود.
حضايي با بيان اينكه هيچ از دو گونه مورد بررسي براي انسان ارزش غذايي ندارند، گفت شقايق ماهيان علاوه بر ارزش اكولوژيك، از مهمترين گونه‌هاي ماهيان زينتي دريايي هستند.
وي افزود عدم توجه به برداشت اصولي از ذخاير محدود آنها ظاهرا جمعيت اين گونه‌ها را تحت تاثير قرار داده و حفظ ذخاير آنها مستلزم انجام مطالعات مناسب و دقيق در اين زمينه است.
حضور شقايق ماهي‌ها از سال‌ها قبل در خليج فارس مشخص شده بود ولي اولين گزارش رسمي در قالب يك مقاله علمي در سال ‪ ۱۳۷۹‬توسط "كيوان حضايي" تنظيم شد كه در آن به حضور دو گونه شقايق ماهيان اشاره شده است.