دریا نیوزجديدترين روش مبارزه با گرمايش جهاني

، 22:07   /   کد خبر: 2172   /   تعداد بازدید: 696


 

دریانیوز : سالهاست که از انتشار گازهاي گلخانه اي در جو زمين اطلاع داريم. بسياري از گروههاي زيست محيطي و محققان بيانيه ها و اخطاريه هاي مهم و جدي در اين زمينه ارائه کرده اند
و هر کدام راهکارها و پيشنهادهايي را نيز پيش روي دولتها و موسسات تحقيقاتي گذاشته اند. برخي کشورهاي توسعه يافته هم که حجم زيادي از گازهاي گلخانه اي را وارد جو زمين مي کنند ، موظف به کاهش و توقف اين انتشارات شده اند ؛ به عنوان مثال دولت بريتانيا موظف شده است تا سال 2050 ، 60 درصد از اين انتشار را متوقف کند ؛ اما يک موسسه تحقيقات تغييرات آب و هوايي به دولت بريتانيا اخطار داده و اعلام کرده است که دولت بايد تا سال 2030 ، 70 درصد از اين انتشارها را متوقف کند. در اين اخطاريه از موسسات و حتي تاجران هم خواسته شده است براي رسيدن به اين هدف وارد عمل شوند.
دولت هم به هيچ وجه نبايد وقت را تلف کند. به گفته کوين اندرسون ، از مرکز تحقيقات تغييرات آب و هوايي ، از سال 1990 انتشار دي اکسيدکربن سال به سال بالا رفته و تاکنون هيچ تغييري در توقف يا کند شدن اين روند مشاهده نشده است. دست کم تا سالهاي 2010 يا 2012 بايد سياست هاي جدي و مهمي در نظر گرفته شود. در اين صورت است که در 20 ، 30 يا 40 سال آينده شاهد کاهش چشمگيري از انتشار گازهاي گلخانه اي خواهيم بود.
نماينده گروه محيط زيستي طرفداران زمين اعلام کرد که براي رسيدن به اين هدف تا درصدي مي توان از فناوري هايي مثل انرژي خورشيدي ، انرژي بادي و سوختهاي زيستي استفاده کرد. در غير اين صورت بايد منتظر گرمايش جهاني و تغييرات آب و هوايي شديدي باشيم. اما در اين ميان دانشمندي به نام تام ويلي از مرکز تحقيقات جوي اعلام کرده است که براي متوقف شدن گرمايش جهاني طي 20 سال آينده ، مي توان از دي اکسيدسولفور در لايه استراتوسفر جو زمين استفاده کرد.
دي اکسيدسولفور ، آلاينده اي در سياره زمين ، ذرات معلق سولفات را در هوا تشکيل مي دهد که باعث تيره شدن سياره مان مي شود ؛ مثل ابرهاي خاکستري حاصل از يک فوران آتشفشاني بزرگ. تام ويلي براي اجراي تحقيقاتش از مدلها و طرحهاي رايانه اي استفاده کرد. تحقيق اخير که نتيجه آن در مجله ساينس به چاپ رسيده است ، نشان مي دهد اين پيشنهاد مي تواند در مهار انتشار گازهاي گلخانه اي کارساز باشد ؛ گازهايي که با سوختن سوختهاي فسيلي توليد مي شوند.
براي اين کار بايد سولفات را به داخل لايه استراتوسفر جو زمين تزريق کرد. 3 دهه پيش براي اولين بار اين روش پيشنهاد شد ، اما خيلي زود از سوي موسسات و مجامع بين المللي به عنوان طرحي ناکارآمد رد شد. معقول ترين راه براي وارد کردن دي اکسيدسولفور به لايه استراتوسفر ، استفاده از تعداد بسيار زيادي هواپيما خواهد بود ، شايد بيشتر از ناوگان هواپيمايي تجاري جهاني که البته اين کار صدها ميليون دلار هزينه خواهد داشت.
براي اين کار بايد در سوخت هواپيماها ترکيبات سولفوري اضافه کرد. دي اکسيدسولفور قطرات کوچک معلق اسيدسولفوريک را تشکيل خواهد داد و اين ذرات به توقف گرمايش جهاني کمک خواهند کرد. البته دي اکسيدسولفور در زمين يکي از عوامل ايجاد بيماري هاي تنفسي است و باعث تشديد بيماري هاي قلبي و ريوي مي شود ؛ همچنين در تشکيل باران هاي اسيدي هم نقش مهمي دارد.
به گفته ويلي ، مقدار دي اکسيدسولفور لازم براي طرحهاي مهندسي زمين شناسي ، آلودگي ناچيزي در سطح کره زمين ايجاد خواهد کرد. بر اين اساس کمتر از 10 درصد دي اکسيدسولفوري که از طريق سوختن سوختهاي فسيلي وارد جو مي شود ، در طرح او مورد نياز است. براي اجراي اين طرح مطالعات اقتصادي لازم انجام شده است و اين پيشنهاد ، عامل بالقوه اي براي متوقف کردن گرمايش جهاني در 20 سال آينده خواهد بود. اين دانشمند تاکيد کرده است که براي رسيدن به اين هدف بايد فعاليت زيادي صورت گيرد ، چون در غير اين صورت بايد منتظر بدترين اتفاقات ناشي از انتشار گازهاي گلخانه اي ، بخصوص دي اکسيدکربن باشيم.
براي جلوگيري از چنين پيامدهايي به يقين چنين هزينه هايي لازم خواهد بود ؛ پيامدهايي که عامل اصلي آنها خودمان بوده ايم ، البته اين موضوع نيز مخالفان خود را دارد و گروههاي فعال در حال بررسي موضوع هستند.

منصوره نظري
منبع: Reuters