دریا نیوزاستفاده از نان خشك در خوراك دام خطر سرطان‌زايي را در پي دارد

، 22:00   /   کد خبر: 2167   /   تعداد بازدید: 683


دریانیوز : مدير گروه بهداشت محيط حرفه‌اي مركز بهداشت خراسان‌رضوي گفت: نان خشكهايي كه به مصرف خوراك دام مي‌رسد از طريق شير توليدي احتمال خطر سرطان را براي انسان به همراه دارد.
دكتر مرتضي احتشام‌فر روز چهارشنبه در نشست كميسيون بهداشت و درمان مشهد افزود: ساماندهي ضايعات نان و جمع‌آوري آن بحث مهمي است كه بايد به صورت جدي پيگيري شود.
وي گفت: هم‌اينك برخي از سودجويان به‌جاي استفاده از علوفه دام، از انبوه نان خشك خانگي كه بعضا تا دو سانتيمتر كپك زده استفاده مي‌كنند.
او افزود: كپك تشكيل شده بر روي نان خشك با توليد مواد سمي در بدن حيوان به موادي تبديل مي‌شود كه در شير حيوان ظاهر شده و خطر سرطانزايي از طريق مصرف شير را در بردارد.
وي گفت: بايد با شبكه خريد نان خشك برخورد جدي شود و شهرداري در جمع آوري نان خشكها و تفكيك آنها از زباله، اقدامات اصولي داشته باشد.
او افزود: از سوي ديگر فرهنگ توليد و مصرف نان در كشور ما دچار مشكلاتي و اين موضوع مطرح است كه اگر كيفيت نان مطلوب باشد نبايد اين قدر نان خشك داشته باشيم.
فرماندار مشهد هم دراين نشست گفت: هم‌اكنون در بحث ضايعات نان و جمع‌آوري آن وضعيت خوبي در اين شهر نداريم و برخي اوقات نان خشك به جاي علوفه در خوراك دام مصرف مي‌شود.
حسن موحديان افزود: بايد در زمينه جداسازي نان خشك از زباله، فرهنگ‌سازي انجام شود و در كنار ارايه كيسه زباله، اطلاع‌رساني نيز صورت گيرد.
وي گفت: سازمان بازيافت بايد مراجعه‌هاي خود را جهت دريافت نان خشك و يا كاغذ باطله به در خانه‌ها، ساماندهي كند.
او افزود: هم‌اينك در زمينه ارتقا كيفيت نان در شهر مشهد اقداماتي از قبيل غني‌سازي آرد و اضافه كردن كنجد به نان در حال انجام است.
مديرعامل سازمان بازيافت شهرداري مشهد هم چالشهاي مربوط به جمع‌آوري زباله‌هاي عفوني و بيمارستاني را در اين شهر مطرح نمود و گفت: روزانه ‪۱۳‬ تن زباله در بيمارستانها، درمانگاهها، آزمايشگاهها و مطبهاي خصوصي اين كلانشهر توليد مي‌شود.
خليل‌الله كاظمي افزود: با اين وجود متولي جمع‌آوري و انهدام زباله‌هاي بيمارستاني در سطح شهر مشهد مشخص نيست.
وي گفت: بدين ترتيب زباله‌هاي مطيهاي خصوصي و آزمايشگاهها با زباله‌هاي عادي مخلوط شده و از سوي ديگر همه بيمارستانها به سامانه دفن، سوزندان و يا خنثي كردن زباله‌هاي عفوني مجهز نيستند.
او افزود: بر اساس قانون، شهرداري وظيفه‌اي جهت حمل و جمع‌آوري زباله‌هاي بيمارستاني ندارد لذا در صورت جمع‌آوري، انتقال و انهدام اين زباله‌ها به صورت اصولي، بايد هزينه‌هاي آن پرداخته شود.
فرماندار مشهد هم گفت: بر اساس قانون، شهرداري در حمل زباله‌هاي بيمارستاني وظيفه‌اي ندارد لذا بايد برنامه‌ريزي اساسي نسبت به ساماندهي و جمع‌آوري اين زباله‌ها صورت گيرد.
موحديان افزود: اين در حالي است كه زباله‌هاي عفوني خطرات زيادي را در انتقال بيماريها و براي سلامت جامعه در بر دارند و بايد به صورت اصولي منهدم شوند.