دریا نیوزاستفاده از كود دامي براي تامين برق

، 21:54   /   کد خبر: 2165   /   تعداد بازدید: 865


دریانیوز : يك كالج كشاورزي در بريتانيا ازگاز متان منتشر شده از فضولات گاوهاي موجود در مزرعه اش براي تامين برق اين مزرعه استفاده مي‌كند.
به گزارش شبكه بي بي سي ، گاز متان ناشي از فضولات چهارپايان اهلي يكي از گازهاي گلخانه‌اي مهمي است كه محققان آن را در افزايش دماي زمين موثر مي‌دانند و هم‌اكنون محققان كالج كشاورزي والفورد اند نورث شروپشاير دربريتانيا از اين گاز براي توليد برق استفاده كرده‌اند.
گاوهاي مزرعه دام پروري كالج كشاورزي والفورد اند نورث شروپشاير مدت 8 ‬ ماه در سال درون محوطه مسقف نگهداري مي‌شوند و فضولات آنها در اين مدت جمع‌آوري شده و به يك دستگاه مبدل پمپ مي‌شود. اين دستگاه كود گاوي را به گاز متان تبديل مي‌كند و اين گاز به عنوان سوخت يك ژنراتور برق مورد استفاده مي‌گيرد.
آدريان جوينت مدير مزرعه دامپروري كالج كشاورزي والفورد اند نورث شروپشايرمي گويد، در نيروگاه كوچك 2.7 ‬ميليون پوندي اين مزرعه‪ 7500 كيلووات برق توليد مي‌شود كه اين ميزان براي تامين برق مورد نياز اين مجموعه در طول سال كافي است.
در دستگاه مبدل مورد استفاده در مزرعه ، كود گاو به شكل مايع درآمده و به محفظه بسته‌اي پمپ مي‌شود كه راهي براي ورودهوا ندارد. اين محفظه در مرحله بعد تا دماي‪ 35 ‬درجه سانتيگراد گرم مي‌شود. اين دمايي است كه نوعي باكتري توليدكننده گاز متان در آن رشد مي‌كند.
گاز متان توليدي در اين محفظه به موتوري منتقل مي‌شود كه با سوزاندن گاز متان كار مي‌كند و اين موتور نيز سبب چرخش ژنراتور و در نتيجه توليد برق مي‌شود.
حرارت مازاد توليد شده در اين موتور نيز بازيافت شده و مجددا از آن براي گرم كردن محفظه كود مايع استفاده مي‌شود.
اين فن آوري توليد برق از فضولات گاوها در بيش از 1000 مزرعه در كشور آلمان مورد استفاده قرار گرفته است اما در بريتانيا تازگي دارد.
حدود ‪7 درصد از كل گازهاي گلخانه‌اي توليد شده در كشور بريتانيا از نوع گاز متان است كه از كود احشام منتشر مي‌شود و2.2 ميليون راس گاو در اين كشور عامل توليد يك چهارم گاز متان منتشر شده هستند.
استفاده از فضولات گاوها براي توليد برق مي تواند تاثيري ولو اندك در كاهش گازهاي گلخانه اي در بريتانيا داشته و در عين حال از آلودگي آبها نيز بكاهد.