دریا نیوزابداع روشي جديد براي افزيش كيفيت تصوير

، 20:07   /   کد خبر: 2156   /   تعداد بازدید: 582


 


 دریانیوز  : دانشمندان فن‌آوري پيشرفته تصويربرداري سريع و موثري را براي افزايش كيفيت تصاوير ميكروسكپي و تلسكوپي ابداع كرده‌اند.
به گزارش ساينس ديلي، اين تكنيك ابداعي انستيتوي ملي استانداردها و تكنولوژي آلفرد كاراسو ابتدا براي بهبود كيفيت تصاوير ميكروسكپي مونوكروم به كار رفته اما ثابت شده در وضوح جزييات تصاوير رنگي كهكشاني تهيه شده توسط تلسكوپ هابل نيز موثرند.
اينكه تكنيك فوق در مورد هر دو حالت فضاي داخلي و خارجي قابل استفاده است تعجب‌آور است.
به گفته كاراسو گاهي فرمول ساده كه براساس يك درك درست به دست آمده باشد خيلي بهتر از آنچه مورد انتظار است ، عمل مي‌كند.
وي روش APEX را به عنوان راه‌حلي كلي براي گروه خاصي از تيرگي‌هاي فتوگرافي كه متقارن بوده و ويژگي‌هاي محاسباتي ديگري نيز دارند ابداع كرد.
گرچه هر تصويري براي ارتقاي APEX مناسب نيست ، بسياري هم اين قابليت را دارند سپس كاراسو از APEX در تصاوير نجومي استفاده كرد كه به طور موفقيت‌آميزي تاري غيرطبيعي نوري را تشخيص داده و تصحيح كرد و به كمك آن تصاوير جديد و عالي توسط هابل تهيه شد.