دریا نیوزپوشش نامرئي

، 19:54   /   کد خبر: 2153   /   تعداد بازدید: 633


 
دریانیوز : گروهي از دانشمندان امريکايي و انگليسي توانسته اند در مراحل آزمايشگاهي به فناوري جديدي دست يابند. اين فناوري پوشش ويژه اي است که سبب نامرئي شدن اجسام و حتي انسان ها مي شود.
در آزمايش هاي انجام شده توسط اين گروه ، اين پوشش توانست استوانه مسي کوچکي را در برابر ريزموج هاي الکترومغناطيسي مخفي کند. اين پوشش با انحراف و شکست ريز امواج الکترومغناطيسي در اطراف جسم و انعکاس آنها به سمتي ديگر، از برخورد امواج به جسم جلوگيري مي کند، چنانکه تصور مي شود اين امواج از يک فضاي خالي عبور کرده اند.
اين در حالي است که هنوز هم غيب شدن يا ناپديد شدن يک جسم در مقابل چشمان فرد موضوعي است که تنها در داستان هاي تخيلي مي توانيم آن را تجربه کنيم.
اين پوشش متشکل از 10 حلقه فايبرگلاس است که يک لايه مسي سطح اين حلقه ها را پوشش مي دهد. اين پوشش به عنوان يک ترکيب مصنوعي به منظور ايجاد تغييرات مطلوب در مسير امواج الکترومغناطيسي مورد بررسي قرار گرفته است. امواج الکترومغناطيسي نيز همانند امواج نورمرئي سبب آشکارسازي آنها و ايجاد سايه مي شوند.
اما در اين فرکانس مشاهده اجسام با کمک ادوات و ابزاري فراتر از چشم غيرمسلح امکان پذير خواهد شد. دستيابي به اين فناوري مباحث جديدي را در موضوع الکترومغناطيسي مورد بررسي قرار داده است. اگر چه اين پوشش به طور کامل تفرق و پراکندگي امواج را امکان پذير نمي سازد ، اما با انحراف و ممانعت از عبور امواج مي تواند به ميزان چشمگيري ميزان امواج عبوري از جسم را کاهش دهد. پوشش نامرئي امواج الکترومغناطيسي را در اطراف يک بخش مرکزي هدايت مي کند و بنابراين هر جسمي که در اين ناحيه قرار گيرد ، تحت تاثير ميدان الکترومغناطيسي قرار نخواهد گرفت.
اين طرح اوليه مي تواند براي پنهان سازي اجسام از نور مرئي نيز مورد استفاده قرار گيرد که دستيابي به اين فناوري نيازمند بررسي و تحقيق درخصوص ساختارهايي پيچيده تر از مواد مرکب کوچک است. طول موج امواج نور مرئي ، کمتر از يک ميکرون است. بنابراين ساختمان ميکروسکوپي موردنظر بايد در حدود چند نانومتر باشد که امروزه در فناوري نانو محققان در تلاش هستند به ساخت مواد در چنين مقياسي دست يابند.
محققان بر اين باورند که اگر جسمي مي توان در حضور امواج الکترومغناطيسي نامرئي شود ، در حضور امواج رادار هم مي توان به اين ويژگي دست يافت که بخصوص مورد توجه نيروهاي ارتشي قرار خواهد گرفت. اين پوشش مصنوعي مي تواند به عنوان پوشش يک هواپيما يا تانک جنگي مورد استفاده قرار گيرد و آن را از ديد دشمنان مخفي سازد.
پوشش نامرئي همچنين از اجسام در برابر ردياب ها، فرکانس تلفن همراه و ميدان هاي مغناطيسي محافظت مي کند.

منبع: BBCNEWS