دریا نیوزداروی معده استخوان ها را تضعیف می کند

، 19:18   /   کد خبر: 2138   /   تعداد بازدید: 708


دریانیوز : استفاده طولانی مدت بعضی از رایج ترین داروها که برای رفع مشکلات اسید معده تجویز می شوند ، استخوان ها را تضعیف می کند.
به گزارش بی بی سی ، محققان افزایش قابل ملاحظه ای را در احتمال شکستگی لگن در میان بیماران انگلیسی که بیش از یک سال بازدارنده پمپ پروتونی مصرف کرده بودند ، مشاهده کردند.
میلیون ها نفر در انگلستان داروهایی مانند امپرازول را و غالبا به طوردائم مصرف می کنند.
به گزارش بی بی سی برخی تحقیقات نشان داده اند که دریافت این داروها با توانایی بدن برای جذب کلسیم که به حفظ استحکام استخوانی کمک می کند ، تداخل می نماید.
محققان می گویند پزشکان باید به هنگام تجویز این داروها کمترین دز موثر موثر را در نظر بگیرند. همچنین باید اطمینان یابند بیماران سالمند مکمل های کلسیم را دریافت می کنند.
از سال 2004 امپرازول به صورت یک داروی بدون نسخه البته در یک دز کمتر از میزانی که معمولا تجویز می شود و با هشدار مصرف کوتاه مدت در انگلستان عرضه می شود.
بااین وجود برخی محققان معتقدند در نظر گرفتن این مطالعه جهت تایید اثر داروی معده در تضعیف استخوانها و افزایش خطر شکستگی کافی نیست.