دریا نیوزخطر انقراض‌ ماهي‌ هاي‌ درياي‌ سياه‌

، 18:19   /   کد خبر: 2135   /   تعداد بازدید: 634دریانیوز : بحران‌ اکو سيستم‌ در درياي‌ سياه‌ که‌ چند سال‌ پيش‌ وجود داشت‌ مجددا اين‌ دريا را تهديد مي‌ کند‌.
به‌ نوشته‌ روزنامه‌ اينترنتي‌ روسي‌ لنتا ، ميخاييل‌ فلينگ‌ دکتر علوم‌ زيست‌ محيطي‌ اکادمي‌ علوم‌ روسيه‌ طي‌ سخناني‌ در نشست‌ هيئت‌ رئيسه‌ اين‌ اکادمي‌ با اشاره‌ به‌ اين‌ مطلب‌ از خطر انقراض‌ ماهي‌ هاي‌ درياي‌ سياه‌ خبر داد‌.
به‌ گفته‌ وي‌ انسان‌ نقشي‌ در اين‌ فاجعه‌ زيست‌ محيطي‌ ندارد و عوامل‌ ديگري‌ در ان‌ دخيل‌ است‌ که‌ مهمترين‌ و نگران‌ کننده‌ ترين‌ ان‌ ها تغيير خواص‌ فيتو پلانکتون‌ ها يي‌ است‌ که‌ يکي‌ از منابع اصلي‌ غذا در دريا به‌ شمار مي‌ رود‌.
به‌ گفته‌ وي‌ تحقيقات‌ نشان‌ مي‌ دهد کاهش‌ ميزان‌ فيتوپلانکتون‌ ها باعث‌ کاهش‌ تعداد ماهي‌ ها شده‌ و دلفين‌ ها نيز به‌ شدت‌ اسيب‌ ديده‌ اند‌ در نتيجه‌ ماهيگيران‌ نيز خسارات‌ زيادي‌ متحمل‌ شده‌ اند و ميزان‌ خسارت‌ وارده‌ به‌ ان‌ ها طي‌ سال‌ هاي‌ 1989 تا 1990 بين‌ يکصد و هشتاد تا سيصد و پنجاه‌ ميليون‌ دلاردر سال‌ بوده‌ است.‌‌