دریا نیوزپذيرش در تهديد بودن خرس هاي قطبي توسط آمريكا

، 18:15   /   کد خبر: 2133   /   تعداد بازدید: 706دریانیوز : آمريکا با توجه به کاسته شدن سطح يخ های منطقه قطب شمال پيشنهاد کرده است خرس های قطبی در فهرست گونه های در معرض تهديد قرار گيرند.
به گزارش شبكه بي بي سي ، اين نخستين بار است که دولت آمريکا رابطه ميان پديده گرمايش زمين و تهديدی که متوجه گونه هاي جانوري از جمله خرس های قطبی است را می پذيرد.
جرج بوش، رئيس جمهور آمريکا، همواره از متعهد کردن کشورش به طرح های اجباری کنترل ميزان تصاعد دی اکسيد کربن كه عامل اصلی گرمايش زمين است ،خودداری کرده است.
هم اکنون 20 تا 25 هزار خرس قطبی در جهان وجود دارند که از اين تعداد 4700 خرس قطبي در ايالت آلاسکا آمريکا زندگي می کنند.

ديرک كمپتورن وزير کشور آمريکا ، خرس های قطبی را يکی از بهترين بازماندگان طبيعت توصيف كرد و گفت: « ما نگران شده ايم که زيستگاه خرس های قطبی واقعا درحال ذوب شدن باشد».
يک مقام وزارت کشور آمريکا به خبرگزاری فرانسه گفت ، آمريکا تاکنون هيچ گونه جانوری را که مانند خرس قطبی دارای چنين ارتباط تنگاتنكي با مساله تغييرات جوی داشته باشد در فهرست تهديد قرار نداده و اين نخستين مورد است.

ديرک کمپتورن ازپاسخ به برخی پرسش ها درباره کاهش تصاعد گازهای گلخانه ای توسط آمريکا طفره رفت و گفت اين مساله به وزارتخانه او مربوط نمی شود.
با اين حال ، او تاکيد کرد ، توسعه حوزه هاي نفت و گاز در آب های ساحلی آلاسکا، که همواره از طرح های مورد حمايت دولت بوش بوده است، خطری را متوجه خرس های قطبی نمی کند.
گروه های فعال محيط زيست از اين پيشنهاد استقبال کردند. کيسی سيگل از مرکز تنوع زيستی گفت ، اين تصميم نقطه عطفی در شيوه برخورد اين کشور با تغييرات جوی است.
با اين حال قرار دادن خرس های قطبی در اين فهرست تا يک سال ديگر انجام نخواهد شد تا نتايج ساير مطالعات مشخص شود.
گروه متخصص خرس های قطبی، مستقر در سوئيس، پيش بينی کرده است که تعداد خرس هاي قطبي در جريان 45 سال آينده 30 درصد کاهش يابد.