دریا نیوزنقش درختان در مقابله با گرم شدن زمين

، 03:48   /   کد خبر: 1971   /   تعداد بازدید: 606


دريانيوز : كاشت درختان با روند گرم شدن زمين مقابله مي‌كند ، به شرط آن كه در نواحي مناسب انجام شود.
برنامه‌هاي درختكاري در نواحي گرمسيري چنين تاثيري دارد زيرا جنگل‌هاي اين مناطق نه تنها دي‌اكسيد كربن جذب مي‌كنند ‌كه يك گاز گلخانه‌اي است بلكه در افزايش ابر نيز دخالت دارد كه به سرد شدن كره زمين كمك مي‌كند.
به گزارش ساينس ديلي ، محققان دانشگاه مون پوليه در فرانسه از مدل‌هاي كامپيوتري استفاده كردند تا پيش‌بيني كنند اگر جنگل‌ها در سال 2100 از بين مي‌رفتند، دماي كره زمين چه وضعيتي پيدا مي‌كرد.
به گفته اين محققان مطالعه فوق با ساير تحقيقات متفاوت است زيرا مدل‌ها نه تنها شامل اثر درختان در ذخيره كربن بودند بلكه رها شدن بخار از درختان و جذب گرماي اضافي توسط شاخ و برگ آنها نيز در نظر گرفته شد.
گرم شدن هوا به دليل جذب گرما توسط برگ‌ها ، اثر خنك‌كنندگي ناشي از جذب كربن را خنثي مي‌كند. براساس يافته اين گروه تحقيقاتي اگر در سال 2000 جنگل‌هاي زمين از بين رفته بودند دماي آن در سال 2100 خنك‌تر از حالتي بود كه جنگل‌ها باقي مي‌ماندند.
مشخص مي‌شود اگر هدف از درختكاري كند كردن روند گرم شدن زمين است بايد اين كار در مكان‌هاي مناسب انجام شود.