دریا نیوزبه گردنتان عطر نزنید !

، 04:27   /   کد خبر: 1168   /   تعداد بازدید: 1371


دريانيوز :پزشكان درباره‎‎ عـطر زدن بـه گـردن هشدار مي دهند.
‎‎پزشكان‎ انگليسـي‎ در تـحقـيقـات‎ خـود دريافتنـد؛ روغن‎ هاي‎ به‎‎ كار رفته در ساخـت‎ عطرها ممكن‎ است‎ سبب‎ بـروز لكـه‎ هـايـي‎ در گردن‎‎ شود، زيرا پـوست‎ گردن نـازك‎ تـر و حسـاس‎ تـر از بـقيـه‎ قسمتهاي‎ بـدن‎ است‎ و در معرض‎ پـرتوهاي‎ خورشيد قرار دارد.
اين‎‎ محققان مي گويند؛ بهتر است‎ بـه‎ قـسمت‎ هايي‎ از بدن‎ عطر زد كـه‎ در مـعـرض‎ پرتـوهـاي‎ خورشيد قرار نمی گیرد.