دریا نیوزرايانه‌ي جديد با قابليت كنترل قند خون افراد طراحي ‌شد

، 22:37   /   کد خبر: 1012   /   تعداد بازدید: 686


دريانيوز :  دانشمندان رايانه‌اي طراحي كردند كه با اتصال به يك دستگاه جديد، سطح قند خون افراد ديابتي را كنترل مي‌كند.
به گزارش بخش خبر شبكه فن آوري اطلاعات ايران، از ایسنا، اين دستگاه جديد، سطح انسولين خون را در زمان افزايش، تنظيم و با اتصال بي‌سيمي ‌به رايانه، پمپ انسولين را كه بر روي كمربندي به بيمار بسته شده است كنترل مي‌كند.
به گفته‌ي ديويد دانگر - از اعضاي تيم دانشگاه كمبريج - كاهش گلوكز خون در شب را بسيار خطرناك دانست كه باعث نگراني والدين و بيماران مي‌شود، اما با اين فن‌آوري جديد از نگراني‌ها كاسته خواهد شد.
آزمايشات پزشكي اين دستگاه جديد كه انجام پروژه‌ي آن تاكنون 500 هزار پوند هزينه داشته، ژانويه‌ي سال آينده و با كمك دانشمندان دانشگاه كمبريج آغاز مي‌شود.