دریا نیوزسيمانتك و مايكروسافت بهترين و بدترين توليدكننده نرم‌افزارهاي‌امنيتی

، 22:22   /   کد خبر: 1008   /   تعداد بازدید: 715


دريانيوز : تحقيقات جديد نشان مي‌دهد در ميان شركتهاي بزرگ نرم‌افزاري، شركت "سيمانتك" بهترين محصولات ويژه شناسايي نرم‌افزارهاي كوچك، مخرب و مخفي موسوم به "روت‌كيت"(‪ (Rootkit‬را توليد مي‌كند و در اين ميان كيفيت محصولات مشابه "مايكروسافت" در سطح پاييني است.
به گزارش بخش خبر شبكه فن آوري اطلاعات ايران، از خبرگزاری سلام، شركت "تامپسون سايبر سكيوريتي" در مطالعه‌اي جديد ميزان توانايي نرم‌افزارهاي امنيتي مختلف در شناسايي و پاكسازي ‪ ۲۰‬نوع "روت‌كيت" مختلف را مورد سنجش قرار داده است.
"روت‌كيت" به طور كلي به نرم‌افزاري كوچكي گفته مي‌شود كه هكرها از آنها براي دستيابي به اختياراتي در حد اختيارات كاربر اصلي رايانه (‪ (administrator‬استفاده مي‌كنند.
اين قبيل نرم‌افزارهاي مخرب معمولا توسط هكرها براي مخفي نگاه داشتن ساير انواع كدهاي مخرب از جمله "تروجان"ها و ويروسها از چشمان نرم‌افزارهاي "آنتي‌ويروس"، مورد استفاده قرار مي‌گيرند.
بررسي نرم‌افزارهاي امنيتي شكرتهاي نرم‌افزاري مختلف نشان داد محصول "نورتون آنتي‌ويروس ‪ "۲۰۰۷‬شركت "سيمانتك" اغلب ‪" ۲۰‬روت‌كيت" مورد آزمايش را شناسايي و پاكسازي مي‌كند و در اين ميان نرم‌افزار امنيتي "ويندوز ديفندر" كه به تازگي از سوي "مايكروسافت" ارائه شده، داراي ضعيف‌ترين كارايي است و از ميان اين ‪ ۲۰‬روت‌كيت، تنها موفق به پاكسازي ‪ ۵‬مورد از آنها مي‌شود.
نتايج اين مطالعه نشان داد پس از نرم‌افزار "نورتون آنتي‌ويروس" شركت "سيمانتك"، نرم‌افزارهاي مشابه شركتهاي "مك‌آفي"، "وب‌روت"، "اف-سكيور"، "ترند مايكرو" و "سان‌بلت" از لحاظ كيفيت در مكانهاي بعدي قرار مي‌گيرند.