دریا نیوز


به نام خداروزنامه دریا در تاريخ ۲۶/۹/۱۳۸۰ با یک شماره چاپ در هفته کار خود را به مدیرمسئولی ایوب دبیری نژاد آغاز کرد.
بعد از مدتی با انتشار دو شماره در هفته و سپس  به سه شماره در هفته ارتقا یافت و از سال ۱۳۸۸ افتخار دارد كه با انتشار اولين و تنها روزنامه استاني در خدمت همشهريان هرمزگاني بود.

از سال ۱۳۸۹با ارتقا گستره توزيع روزنامه به منطقه اي ( منطقه جنوب كشور ) موفق شد بطور همزمان روزانه در هشت استان جنوبي ( هرمزگان - يزد - فارس - كرمان - كهگيلويه و بوير احمد-سيستان وبلوچستان - خوزستان وبوشهر ) منتشر شود .
روزنامه با خط مشی سیاسی، فرهنگی، ورزشی و  اجتماعی در جهت اطلاع رسانی شفاف و تنویر افکار عمومی همچنان بدون وقفه و مستمر گام بر می دارد.

ایمیل :daryanews_bnd@yahoo.com  

 

 


نام: ایوب دبيري نژاد
سمت: صاحب امتياز و مدير مسئول
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد
پست الكترونيك: aub.dabiri@yahoo.com
توضیحات: ورود به عرصه مطبوعات :1380
نام: سميه هاشمي پور
سمت: سردبیر
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد روانشناسی
پست الكترونيك: s_hashemy@daryanews.ir
توضیحات: ورود به عرصه مطبوعات :1385
نام: علي زارعي
سمت: خبرنگار
مدرک تحصیلی: ليسانس ادبيات زبان انگليسي
پست الكترونيك: ali_zareii@daryanews.ir
توضیحات: ورود به عرصه مطبوعات : 1382
نام: مریم منصف
سمت: مدیر توزیع
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی معماری
پست الكترونيك: maryammonsef000@gmail.com
توضیحات: ورود به عرصه مطبوعات :1394
نام: زينب شهيدزاده
سمت: صفحه آرا
مدرک تحصیلی: ديپلم
پست الكترونيك: shahidzadeh@daryanews.ir
توضیحات: ورود به عرصه مطبوعات :1385
نام: الهام رفیعی
سمت: صفحه آرا
مدرک تحصیلی: كارشناس ارشد بيمه
پست الكترونيك:
توضیحات: ورود به عرصه مطبوعات : 1389
نام: حسن سيلاوي
سمت: نماینده روزنامه دریا در خوزستان
مدرک تحصیلی:
پست الكترونيك:
توضیحات:
نام: عزیزاله قهرمانی
سمت: نماینده روزنامه دریا در فارس
مدرک تحصیلی:
پست الكترونيك:
توضیحات:
نام: شاهین عبداللهی
سمت: نماینده روزنامه دریا در کرمان
مدرک تحصیلی:
پست الكترونيك:
توضیحات:
نام: حسن جعفري
سمت: نماينده روزنامه دريا در بوشهر
مدرک تحصیلی:
پست الكترونيك:
توضیحات:
نام: امین زارعی
سمت: خبرنگار
مدرک تحصیلی: لیسانس اقتصاد كشاورزي
پست الكترونيك:
توضیحات: ورود به عرصه مطبوعات :1387
نام: زهرا دبيري نژاد
سمت: مدیر امور مالی
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد حسابداری
پست الكترونيك: zm.dabiri@gmail.com
توضیحات: ورود به عرصه مطبوعات :1387
نام: یعقوب دبیری نژاد
سمت: مدیرمسئول و صاحب امتیاز
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس حسابداری
پست الكترونيك: dabiri_65@yahoo.com
توضیحات: ..
نام: یعقوب رستمی
سمت: تحصیلدار
مدرک تحصیلی: فوق دیپلم
پست الكترونيك: yaghob.rostami22@gmail.com
توضیحات: .